Lehtikuva/Roni Rekomaa

SAK:n Eloranta: On vaikea ymmärtää, että toteamistaan epäkohdista huolimatta valiokunnan enemmistö päätyi esittämään vain aktiivimallin vaikutusten seuraamista ja tavoitteiden toteutumisen arvioimista.

141 000 nimeä keränneen aktiivimallin kumoamista koskevan kansalaisaloitteen kohtalo ratkeaa eduskunnassa tällä viikolla. Eduskunta keskustelee tiistaina sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä. Valiokunnan enemmistö oli kansalaisaloitteen hylkäämisen kannalla vaikka osoitti aktiivimallissa olevan useita epäkohtia.

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö SAK edellyttää eduskunnan käsittelevän kansalaisaloitteen perusteellisesti. Puheenjohtaja Jarkko Elorannan aktiivimallissa on useita epäkohtia, joihin eduskunnan pitäisi täysistuntokäsittelyssä puuttua.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta myöntää eduskunnalle antamassaan mietinnössä, että aktiivimallin leikkuri kohdistuu työttömiin epätasa-arvoisesti iän ja asuinpaikkakunnan perusteella. Valiokunta toteaa lisäksi, ettei malli tarjoa työnhakijalle riittävästi keinoja osoittaa aktiivisuutta.

– On vaikea ymmärtää, että toteamistaan epäkohdista huolimatta valiokunnan enemmistö päätyi esittämään vain aktiivimallin vaikutusten seuraamista ja tavoitteiden toteutumisen arvioimista. Nämä ovat mallin ensimmäisen voimassaolovuoden aikana tulleet jo varsin hyvin tietoon. Juuri niiden takia aktiivimalli olisi kumottava kansalaisaloitteen esityksen mukaisesti, Jarkko Eloranta sanoo.

Ehtoja vaikea täyttää

Useat tutkimukset osoittavat, että työttömien on hyvin vaikea täyttää aktiivimallin ehtoja. Esimerkiksi SAK:n ja Teollisuusliiton kyselytutkimusten mukaan vain alle kolmannes työttömistä pystyi viime vuonna täyttämään aktiivimallin ehdot. Vaikein tilanne oli Pohjois-Suomessa asuvilla sekä yli 55-vuotiailla työttömillä.

ILMOITUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunta painottaa mietinnössään työllisyyttä tukevien palvelujen kehittämistarpeita. Eloranta on valiokunnan kanssa samaa mieltä riittävien palvelujen olennaisesta merkityksestä työnhakijan työllistymiselle.

– SAK julkisti tammikuussa oman kannustavan työllistymisturvan mallinsa, joka uudistaisi työttömyysturvan ja työttömien palvelut kokonaisuutena. Kannustava työllistymisturva antaisi lisää voimavaroja laadukkaisiin työttömien palveluihin, purkaisi aktiivimallin ja muun turhan byrokratian sekä lieventäisi laiminlyönnistä seuraavia karensseja.

Aktiivimallin takia työttömyysturvaa leikattiin 150 000 työttömältä viime vuoden huhti-kesäkuussa.

Oppositio kannatti vastalauseissaan kansalaisaloitetta ja siis aktiivimallin kumoamista. Vasemmistoliito Aino-Kaisa Pekonen totesi omassaan aktiivimallin osoittautuneen ”epäoikeudenmukaiseksi massaleikkuriksi, joka rankaisee ihmisiä työttömyyden tai sairauden perusteella, kasvattaa toimeentulotukimenoja ja aktivoinnin sijasta pahentaa sosiaaliturvajärjestelmän byrokratialoukkuja”.

Pekosen mukaan vuonna 2018 noin 27 000 henkilöä työttömistä oli kokonaan työkyvyttömiä. Nämä henkilöt ovat kuitenkin aktiivimallin piirissä eli heidän sosiaaliturvaansa leikataan sairastamisen takia.