Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Työttömälle maksettava lapsikorotus työttömyysetuuden päälle yhdestä lapsesta on 5,23 euroa päivässä, eli noin 112 euroa kuukaudessa. Kahdesta lapsesta maksetaan 7,68 euroa päivässä ja kolmesta lapsesta 9,90 euroa. Lapsikorotusta maksetaan jokaisesta työttömän tunnustamasta alaikäisestä lapsesta, ja lapsikorotus maksetaan myös avio- tai avopuolison lapsista, jotka asuvat samassa taloudessa.

Eläkkeen päälle maksettava lapsikorotus on 22,93 euroa kuukaudessa. Eläkkeellä oleva saa lapsikorotusta samassa taloudessa asuvasta alle 16-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotusta voi saada myös muualla asuvasta lapsesta, jos hän huolehtii tämän toimeentulosta, tai osallistuu lapsen toimeentuloon vähintään elatusmaksun verran.

Toissavuonna lapsikorotusta maksettiin 11 789 eläkkeensaajalle. Lapsikorotusta saavien eläkeläisten määrä on laskenut tasaisesti viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana noin kahdellatuhannella henkilöllä. Lapsikorotusta saavista eläkeläisistä työkyvyttömyyseläkkeellä oli 9 869.

Eläkeläisen lapsikorotus poistuu lapsen täyttäessä 16 vuotta, ja lapsilisän maksaminen loppuu 17 vuoden iässä. Eläkkeellä olevalle ei siis makseta huollettavana olevasta lapsesta mitään siinä vaiheessa, kun lapsi siirtyy peruskoulusta jatko-opintoihin. Nuoren opiskelumateriaalit, koulumatkat, ruoat ja mahdollisesti asuminen toisella paikkakunnalla pitää myös eläkkeellä olevan vanhemman kustantaa jotenkin.

Työttömän ja eläkeläisen saamassa lapsikorotuksessa on noin yhdeksänkymmenen euron ero kuukaudessa. Voidaan kuitenkin olettaa molempien lasten kulujen olevan samansuuruisia ravinnon, vaatetuksen ja harrastusten suhteen. Ero on merkittävä ja asettaa lapset eriarvoiseen asemaan keskenään.

Markku Eilola-Jokivirta
Oulu