Lehtikuva/Markku Ulander

Heikki Vestman toteaa Keski-Uusimaan kolumnissaan 10.1., että palkkaveroon tarvitaan miljardin veroale. Hän toteaa, että keskituloisen palkkavero on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopassa keskimäärin.

Euroopassa vain Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on pääomatulojen verotus erotettu palkkatuloverosta. Keski-Euroopassa pääomatuloista maksetaan useita prosenttiyksikköjä korkeampaa veroa kuin Suomessa.

Osakeyhtiö maksaa tulostaan veroa 20 prosenttia. Jos osakeyhtiöllä on huomattava nettovarallisuus, osakkeenomistajan osingosta maksama vero saattaa jäädä jopa alle 10 prosentin. Eli yhtiön ja osakkeenomistajan maksama vero jää jopa 20 prosenttia alhaisemmaksi kuin palkansaajan samansuuruisesta tulosta maksama vero. Pörssiyhtiöistä saadusta osinkotulosta maksettava vero on 25,5–28,5 prosenttia.

Vuonna 2017 sata suurinta tulonsaajaa maksoi tuloistaan keskimäärin veroa noin 37 prosenttia, minkä on mahdollistanut erillinen pääomaverotus.

Palkkaveroa voidaan alentaa, kun luovutaan erillisestä pääomaverosta ja verotetaan pääomatuloja sekä ansiotuloja samalla lailla. Verokertymä pääomaveroista kasvaisi useilla miljardeilla.

Ei ole millään lailla oikeudenmukaista, että toisen työllä saadusta tulosta maksetaan vähemmän veroa kuin omalla työllä hankitusta tulosta.

Ari Alapartanen
Järvenpää