Lehtikuva/Viena Kytöjoki

Kokoomus kieltäytyy sitkeästi kasvattamasta vanhustenhoidon henkilökuntamitoitusta. Hallituksen ratkaisuehdotukset painottavat asennemuutoksia, koulutusta ja omavalvontaa. Mutta kun vanhukset elävät nälässä, eivät pääse ulkoiluun tai ovat ylilääkittyjä, se ei johdu vääristä asenteista vaan henkilökuntapulasta.

Hoitajamitoituksen tulee olla vähintään yksi hoitaja yhtä vanhusta kohden ympärivuorokautisessa hoidossa. Mitoitukseen saa laskea vain varsinaista hoitotyötä tekevät, ja vaatimus on kirjattava myös kuntien vanhuspalveluohjelmaan. Työntekijäpulaan on vastattava parantamalla niin työoloja kuin palkkaustakin.

Vanhusten ylilääkitseminen johtuu pääasiassa henkilökuntapulasta. Kemiallinen sitominen ei voi olla hyväksyttävä käytäntö.

Laitoshoidon tai palveluasumisen henkilökuntavajetta ei voi sivuuttaa. Siihen on vastattava julkisella puolella takaamalla vanhustenhoitoon riittävät resurssit ja hyvät käytännöt. On luotava järjestelmä, jonka avulla vanhukset ja heidän omaisensa voivat tarvittaessa nopeasti reagoida mahdollisiin puutteisiin ja saada asiat korjattua.

Jotta kuntien resurssit saadaan kuntoon, on hallituksen palautettava kunnille vähintään miljardi leikkaamiaan valtionosuuksia ja osoitettava se kunnalliseen vanhusten- ja terveydenhuoltoon.

Yksityisellä puolella on aluksi luotava toimiva ulkopuolinen valvonta, jolla on oikeus asettaa sanktioita. Pidemmällä aikavälillä on palautettava vanhustenhoito kunnille.

Jorma Talikka
Turenki