Karol Kula

31-vuotias teurastaja,

Elintarviketyöläisten liiton SEL:n Forssan ammattiosaston 027 puheenjohtaja,
EWC:n työntekijäjäsen ja Vapaiden valtakunta -kampanjan aktiivi

Vapaiden valtakunta -kampanja kiertää parhaillaan maata. Karol Kula, olet ollut mukana kampanjassa perustamispalaverista lähtien. Miksi?

– Meillä on ollut hyvin palkansaajavastainen hallitus, minkä vuoksi on pitänyt miettiä, miten asiaan saataisiin muutos. Vapaiden valtakunta -kampanja pyrkii muutokseen. Siksi lähdin mukaan.

Mitä kampanjakierroksilla tapahtuu?

– Esittelemme tapahtumissa kampanjaa ja kannustamme ihmisiä tekemään äänestyslupauksia. Niitä onkin saatu.

Kampanjan nettisivuilta selviää, että tukijoita on kasassa jo runsaat 7 000. Tukijaksi ilmoittautuvat lupaavat samalla äänestää eduskuntavaaleissa huhtikuussa. Miksi äänestyslupaus on tärkeä?

– Monet ihmiset ovat pettyneet politiikkaan ja saattavat siksi ajatella, etteivät äänestä. Meidän mielestä juuri silloin äänestäminen onkin tärkeää.

– Kampanjahan ei ole sidottu mihinkään puolueeseen. Me haastamme ehdokkaita ajamaan samoja arvoja, mitä ay-liike ajaa.

Mitä nämä arvot ovat?

– Keskeisiä arvoja ovat järjestäytymisvapaus ja vapaus vaikuttaa omiin työehtoihinsa sekä se, että työehtojen yleissitovuus säilyy. Ihmisten vaikuttamismahdollisuudet pitää turvata.

Millainen tilanne on omalla työpaikallasi HK:n Forssan tehtaalla?

– Meillä käytiin viime syksynä yt-neuvottelut, joiden tuloksena noin 50 työntekijää irtisanottiin. Tällä viikolla koko konsernissa käynnistyivät toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä ja johtoa koskevat yt-neuvottelut, joissa vähennystarve on 220 henkilöä.

Kuunneltiinko työntekijöiden näkemyksiä viime vuoden yt- eli yhteistoimintaneuvotteluissa?

– Sanoisin, että heikosti. Mutta niissä neuvotteluissa en ollut itse mukana. Edustan työntekijöitä EWC:ssä, joka on konsernin eurooppalainen yritysneuvosto. Siellä eri maiden henkilöstöedustus ja johto käyvät vuoropuhelua, siellä ei varsinaisesti neuvotella.

Mikä merkitys tällä vuorovaikutuksella EWC:ssä on?

– Esimerkiksi näkee työtapoja muiden maiden tehtaissa, mistä voi olla apua täällä. Vaikutusta voi olla myös työturvallisuuteen.

Karol Kula

31-vuotias teurastaja,

Elintarviketyöläisten liiton SEL:n Forssan ammattiosaston 027 puheenjohtaja,
EWC:n työntekijäjäsen ja Vapaiden valtakunta -kampanjan aktiivi