Maire Soiluva

Av-kääntäjät

Av-kääntäjiä ovat televisiokääntäjät, dvd-kääntäjät, elokuvakääntäjät, oopperoiden ja teatteriesitysten kääntäjät, cd-romien ja yritysvideoiden kääntäjät sekä internetsivujen ja tietokone- ja konsolipelien kääntäjät eli lokalisoijat.

Lähde: www.av-kaantajat.fi

Itsensätyöllistäjien sopimusoikeus pitää saada lakiin.

Av-kääntäjien palkoista päästiin sopuun valtakunnansovittelijan esityksen mukaisesti. Palkkoja ja palkkiota nostetaan prosentin yleiskorotuksella. Lisäksi työpaikoilla sovitaan 0,4 prosentin yrityskohtaisen erän jakamisesta.

Samalla perjantaita ja lauantaita uhanneet työtaistelut peruuntuvat.

Sopimus on vuoden mittainen, ja se päättyy ensi tammikuussa. Samalla työehtosopimuksen nimi sovittiin muutettavaksi Av-käännösyritysten työehtosopimukseksi.

Työntekijäpuolta edustaneet Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat hyväksyivät esityksen, vaikka peruskiista eli itsensätyöllistäjien sopimus jäi saamatta. Liitot ajoivat heille sopimusta hankintapalkkioiksi.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala katsoi, ettei hänellä ole mahdollisuutta antaa esitystä ei-työsuhteessa olevien osalta, koska siitä ole lakia.

Piekkalan mukaan lainsäädännön muuttaminen kuuluu eduskunnan ratkaistavaksi EU:n kilpailulainsäädännön puitteissa.

Lakimuutos kiireesti valmisteluun

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo, että ei-työsuhteessa olevien itsensätyöllistäjien edunvalvonta pitää saada pikaisesti kuntoon. Kaikkiaan jo 12 EU-maassa lainsäädäntö tai oikeuskäytäntö mahdollistaa itsensätyöllistäjien työehtosopimukset.

Savolaisen mukaan nykyisen hallituksen tulee ryhtyä kiireesti valmistelemaan lakimuutosta, jonka turvin myös toimeksiantajastaan riippuvaiset itsensätyöllistäjät voisivat sopia kollektiivisesti työehdoista työnantajapuolen kanssa. Seuraava hallitus voi jatkaa valmistelua siten, että laki saataisiin valmiiksi keväällä valittavan eduskunnan aikana.

– Sovittelijan linjaus osoitti, ettemme voi toimia vain oikeuskäytännön varassa, vaan lakimuutos tarvitaan. Tätä olemme ajaneet jo pitkään, Savolainen toteaa.

– Myös heikoimmassa asemassa olevien pitää voida yhdessä toimia työehtojensa puolesta.

Työkuormaan huomiota

Av-kääntäjien sopimuksessa työnantajapuolta kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota työntekijöidensä jaksamiseen.

Aikapalkkaisten osalta työnantajan pitää arvioida muun muassa työtahtia ja tehtäviä työmääriä.

Suoritepalkkaisten työsuhteessa olevien freelancereiden jaksamiseksi suositellaan päivittäisen työmäärän rajaamista. Keskimäärin yhden työviikon aikana kääntäjällä voi olla enintään 250 repliikkiä ykköskäännöstä tai 300 repliikkiä kakkoskäännöstä päivässä.

Kakkoskäännös tehdään valmiiksi ajoitettuun kohtaan, ykköskäännöksen kohdan ajoituksen kääntäjä joutuu itse määrittelemään.

Av-kääntäjät

Av-kääntäjiä ovat televisiokääntäjät, dvd-kääntäjät, elokuvakääntäjät, oopperoiden ja teatteriesitysten kääntäjät, cd-romien ja yritysvideoiden kääntäjät sekä internetsivujen ja tietokone- ja konsolipelien kääntäjät eli lokalisoijat.

Lähde: www.av-kaantajat.fi