Lehtikuva/Emmi Korhonen

Toimeentulotuki

Kelan perustoimeentulotuen etuusmenot olivat 716,0 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Summa oli 0,8 prosenttia pienempi kuin vuonna 2017.

Tukea maksettiin vuoden aikana 281 488 kotitaloudelle, mikä on 4 200 kotitaloutta 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Kunnat myöntävät lisäksi täydentävää toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuen varaan jämähtämisessä näkyy ensisijaisten etuuksien indeksijäädytyksen, pitkäaikaistyöttömyyden, matalan työttömyysturvan sekä aktiivimallin vaikutus.

Kelan menot pienenivät viime vuonna, mutta samaan aikaan perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi. Kela myöntää hakijalle ainoastaan perustoimeentulotuen.

Kela hehkuttaa asiakkaiden vähentyneen. Kyse on kuitenkin menopiikin ja asiakasaallon tasoittumisesta edellisvuodesta. Kela-siirron seurauksena vuonna 2017 sekä tukimenot ja asiakasmäärä kasvoivat saman verran kuin 1990-luvun alun lamassa vuosina 1990–1991.

Vuonna 2017 tuensaajatalouksien määrä kasvoi 17 prosenttia ja kokonaismenot 11 prosenttia edellisvuodesta. Tämä on noin 70 000 asiakasta yli vuoden 2016, ja menot olivat 81 miljoonaa euroa korkeammat.

Lapsiperheet ovat toimeentulotuen asiakaskunnassa yliedustettuina. Reilusti yli 100 000 lasta elää tuen varassa olevissa asiakastalouksissa.

Tuen pääosan siirto kunnasta Kelaan vaikutti juuri lapsiperheiden tuen hakemiseen. Vuonna 2017 lapsia oli kaikissa uusissa tuensaajaperheissä yli 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Aktiivimalli rassaa tukia

Kelan uusi tilasto kertoo, että alle kymmenesosa asiakaskunnasta sai tukea 11 kuukauden aikana viime vuonna. Koko Kela-historian näkökulmasta joka neljäs oli tuen pysyväisasiakas.

Aiempien vuositilastojen mukaan tukiaika oli keskimäärin kuusi kuukautta tilastovuonna. Pitkäkestoisia asiakkuuksia eli tukea yli yhdentoista kuukauden ajan saaneita oli samoin varsin vakaasti reilu neljäsosa asiakkaista.

Tuen varaan jämähdetään. Tähän vaikuttavat ensisijaisetuuksien indeksijäädytys, pitkäaikaistyöttömyys ja matala työttömyysturva.

Myös aktiivimallin vaikutus kasvaa. Vain alle puolet aktiivimallin uhreista eli 40 prosenttia saa toimeentulotukea Kelalta. Työttömiä Kela-työttömyysturvan saajia on Kelan uuden tilaston mukaan puolet tuensaajista.

Kelaa on moitittu siitä, ettei se tee lain vaatimaa yksilöllistä harkintaa, vaan alentaa hyvin mekaanisesti tukea työnhaussa epäonnisilta ihmisiltä.

Matala työttömyysturva ajaa toimeentulotuelle

Perustoimeentulotukea saaneista kotitalouksista sai lähes puolet eli 48 prosenttia samanaikaisesti Kelan maksamaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Henkilötasolla mitattuna 77 064 henkilöä sai marraskuussa sekä perustoimeentulotukea että Kelan työttömyysetuutta.

Kelan työttömyysetuutta saaneista kotitalouksista 29 prosenttia oli saanut marraskuussa perustoimeentulotukea yhtäjaksoisesti vähintään 19 kuukautta. Lähes joka kymmenennellä kotitaloudella tukikauden pituus oli 11 kuukautta eli perustoimeentulotukea oli maksettu yhtäjaksoisesti vuoden 2018 alusta.

Joulukuussa perustoimeentulotuen saaminen katkeaa monella saajakotitaloudella veronpalautusten takia.

Toimeentulotuki

Kelan perustoimeentulotuen etuusmenot olivat 716,0 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Summa oli 0,8 prosenttia pienempi kuin vuonna 2017.

Tukea maksettiin vuoden aikana 281 488 kotitaloudelle, mikä on 4 200 kotitaloutta 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Kunnat myöntävät lisäksi täydentävää toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea.