Lehtikuva/

Näin kysely tehtiin

Eduskuntapuolueille lähetettiin joulukuussa eläinsuojelulakiin liittyvä kyselytutkimus, johon vastasivat kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät, keskusta, ruotsalainen kansanpuolue, sosiaalidemokraatit, kristillisdemokraatit sekä perussuomalaiset.

Vastaamatta jätti sininen tulevaisuus.

Eläinsuojelujärjestöt selvittivät eduskuntapuolueiden kantoja eläinsuojelukysymyksiin. Turkistarhauksen lakkauttaminen jakoi mielipiteitä eniten.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Animalia selvittivät eduskuntapuolueiden kannat tämän hetken keskeisimpiin eläinten hyvinvointikysymyksiin.

Järjestöjen kyselyn tulokset kertovat, että osa eduskuntapuolueista on valmis merkittäviin parannuksiin eläinten hyvinvoinnissa, turkistarhaus jakaa mielipiteet.

Kaikki puolueet tukivat joko täysin tai osittain eläinsuojelupoliisin toiminnan laajentamista koko maahan sekä eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien lisärahoitusta.

Kuusi puoluetta kahdeksasta tuki myös täysin tai osittain tuotantoeläinten olojen parantamista, kasvisruuan kulutuksen edistämistä, eläinten verkkokaupan rajoittamista ja kissojen pakollista tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä.

Eläinsuojelujärjestöjen mukaan vihreät ja vasemmistoliitto ovat kaikkein eläinmyönteisimpiä, sillä ne ovat täysin samaa mieltä kaikista kyselyssä esitetyistä eläinten hyvinvointiin liittyvistä parannuksista.

Kielteisemmin eläinsuojelun uudistustarpeisiin suhtautuivat kristillisdemokraatit ja keskusta.

Suurin osa puolueista tukee tuotantoeläinten häkkikieltoa

– On merkittävää, että peräti kuusi puoluetta kahdeksasta kannattaa ahtaiden häkkien, kuten emakoiden porsitushäkkien ja häkkikanaloiden, kieltoa tuotantoeläinten kasvatuksessa, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

– Samoin kuusi kahdeksasta puolueesta on valmis luopumaan porsaiden kirurgisesta kastraatiosta, vaikka lihateollisuus sitä vastustaakin. Nämä ovat vakavia tuotantoeläinten pitoon liittyviä epäkohtia, eikä niitä olla kieltämässä eduskunnan hyväksyttäväksi pian tulevassa uudessa eläinlaissa.

Häkkikasvatuksen kieltämisen kannalla täysin olivat sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät, osittain samaa mieltä olivat kokoomus, kristillisdemokraatit ja ruotsalainen kansanpuolue.

Vasemmistoliitto ja vihreät kannattivat täysin porsaiden kastraatiosta luopumista, keskusta, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit olivat osittain samaa mieltä.

Pian eduskunnan täysistunnon käsittelyyn tulevassa uudessa eläinsuojelulaissa ei kuitenkaan esitetä sikaemakkojen porsitushäkeistä eikä häkkikanaloista luopumista.

Kannatusta eläinsuojelupoliisille

Helsingin poliisi perusti ensimmäisenä Suomessa vuonna 2018 eläinsuojelurikoksiin erikoistuneen tutkintaryhmän. Eläinsuojelurikoksiin erikoistuneet poliisit ovat järjestöjen näkemyksen mukaan edellytys sille, että eläimiin liittyvät tapaukset saadaan asianmukaisesti tutkittua.

Kasvisruoan kulutuksen edistämisen tuki on positiivinen lupaus tulevasta.

Kaikki kyselyyn vastanneet puolueet olivat vähintäänkin osittain sitä mieltä, että vastaava toiminta tulisi laajentaa koko Suomeen.

Kati Pullin mukaan Helsingin tutkintaryhmä on jo saavuttanut hyviä tuloksia, kun valvontaeläinlääkäri ja poliisi tekevät yhteisiä tarkastuskäyntejä.

– Helsinkiläisillä on nyt käytössään suoraan vinkkiyhteys poliisiin, jolla on taitoa ja resursseja tutkia eläimiin liittyviä tapauksia, mikä edistää ja nopeuttaa tapausten selvittämistä. Olisi hyvin tärkeää niin eläinten kuin kansalaistenkin kannalta, että kaikilla suomalaisilla olisi mahdollisuus samaan, Pulli sanoo.

Tukea kasvisruoalle

Keskustaa ja ruotsalaista kansanpuoluetta lukuun ottamatta eduskuntapuolueet kannattavat vähintään osittain kasvisruuan kulutuksen edistämistä suhteessa lihan kulutukseen, esimerkiksi verotuksellisin keinoin.

– Kasvisruoan kulutuksen edistämisen tuki on positiivinen lupaus tulevasta. Seuraavaksi nämä lupaukset pitää lunastaa käytännön politiikalla, sanoo Animalian kampanjavastaava Veikka Lahtinen.

Myös eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien lisärahoitus sai kaikkien puolueiden vähintäänkin osittaisen tuen.

– Suomen vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM saa rahoitusta tällä hetkellä noin 300 000 euroa vuodessa, kun esimerkiksi Ruotsi panostaa vaihtoehtomenetelmiin yli miljoona euroa, vertaa Lahtinen.

Turkistarhaus jakaa mielipiteet

Kyselyyn vastanneista puolueista ainoastaan vihreät ja vasemmistoliitto kannattavat varauksetta turkistarhauksen lakkauttamista.

Keskusta, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja ruotsalainen kansanpuolue ovat täysin eri mieltä väitteestä ”Turkistarhaus tulisi lakkauttaa”. Kokoomus ja sosiaalidemokraatit ovat väitteestä osittain eri mieltä.

– On yllättävää, että puolueiden mielipide laahaa näin paljon kansalaisten mielipidettä jäljessä, kun samaan aikaan 69 prosenttia suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta, sanoo Veikka Lahtinen.

– Suomalaisten kriittisyys turkistarhausta kohtaan on lisääntynyt 2010-luvulla, ja se noudattaa länsieurooppalaista suuntausta. Euroopassa turkistarhaus on kielletty yhä useammassa maassa ja ala on mainevaikeuksissa länsimarkkinoilla.

Näin kysely tehtiin

Eduskuntapuolueille lähetettiin joulukuussa eläinsuojelulakiin liittyvä kyselytutkimus, johon vastasivat kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät, keskusta, ruotsalainen kansanpuolue, sosiaalidemokraatit, kristillisdemokraatit sekä perussuomalaiset.

Vastaamatta jätti sininen tulevaisuus.