Lehtikuva/Sari Gustafsson

Tätä vaatii vasemmistoliitto

• Helsinki laatii kotihoitoon henkilöstömitoituksen, joka turvaa hyvän hoidon.

• Helpottaa ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyä tilanteissa, joissa kotihoidon tuella ei enää voida turvata hyvää elämänlaatua.

• Tarkistaa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta siten, että se on vähintään 0,7 niin omissa kuin ostopalveluyksiköissäkin ja tätä korkeampi silloin, kun asukkaiden hoitoisuus sitä edellyttää.

• Lisää omaa ympärivuorokautisen hoidon palvelutuotantoa.

• Varmistaa riittävän muiden palveluiden kuten päivätoiminnan saamisen.

• Tarkistaa ympärivuorokautisen hoidon kilpailutuskriteerit siten, että laatu korostuu niissä nykyistä vahvemmin.

• Vahvistaa ympärivuorokautisen hoidon palveluntuottajien valvontaa, jotta ongelmat havaitaan ja niihin pystytään puuttumaan myös niissä tilanteissa, joissa hoidettavien omaiset eivät ole aktiivisia.

• Huolehtii ostopalvelusopimuksissa, että laiminlyönteihin puuttumiselle on riittävät keinot, kuten tuntuvat sopimussakot.

”Olemme yrittäneet vuosien ajan saada budjettineuvotteluissa vanhustenhoidolle riittäviä määrärahoja. Muut puolueet eivät ole nähneet asiaa yhtä tärkeänä.”

Kotihoitoon on laadittava hyvän hoidon turvaava henkilöstömitoitus, vaatii Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä keskiviikkona kaupunginvaltuustossa jättämässään ryhmäaloitteessa.

Aloitteessa ryhmä vaatii myös ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn helpottamista, kun sille on tarve. Palveluntuottajien valvontaa on aloitteen mukaan kiristettävä, jotta mahdollisiin ongelmiin pystytään puuttumaan nopeasti silloinkin, kun hoidettavan omaiset eivät ole aktiivisia.

– Poliittisessa mielessä aloitteemme sisällössä ei ole mitään uutta. Kaikkea siinä mainittua olemme vaatineet tiukin äänenpainoin valtuustokaudesta toiseen, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki.

– Olemme yrittäneet vuosien ajan saada budjettineuvotteluissa vanhustenhoidolle riittäviä määrärahoja ja nostaneet niin somessa, lehtien palstoilla, valtuustosalissa kuin toreillakin esiin sitä, millaisia seurauksia riittämättömillä vanhustenhoidon resursseilla on. Tähän saakka vaatimuksemme eivät ole johtaneet radikaaleihin parannuksiin, sillä muut puolueet eivät ole nähneet asiaa yhtä tärkeänä.

Ongelmia julkisellakin puolella

Vuorjoki toivoo, että julkisuudessa viime aikoina käyty keskustelu useiden yksityisten vanhuspalveluiden tuottajien laiminlyönneistä herättäisi viimein myös muut puolueet.

Hän myös muistuttaa, että vaikka nyt tapetilla on ollut lähinnä yksityisten hoivajättien ongelmia, myös julkisen puolen vanhustenhoito takkuaa. Näin on useiden muiden kuntien ja kaupunkien lisäksi Helsingissä, joka sai aluehallintovirastolta huomautuksen kotihoidon huonosta tilasta.

– Ongelmia on vanhustenhoidossa niin kotihoidossa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa, ja sekä yksityisellä että julkisella puolella. Tarkastelua ja toimenpiteitä vaativia kohteita on siis paljon.

Ratkaistava ennen totaalista katastrofia

Vuorjoen mukaan vasemmistoliiton ryhmän esittämät vaatimukset ovat välttämättömiä, jotta hyvän ja inhimillisen elämän edellytykset voivat täyttyä.

– Jokainen vanhus ansaitsee kiireetöntä hoivaa, puhtaat vaatteet ja tarvittaessa vaipat, mahdollisuuden ulkoilla sekä lämmintä ruokaa. Jokaisella vanhuksella on oikeus elää elämänsä arvokkaasti loppuun asti, ja tästä ei voi joustaa. Kun väestö tulevina vuosina ikääntyy kiihtyvällä vauhdilla, eivät meillä nyt käsillä olevat ongelmat häviä itsestään mihinkään, vaan ne on ratkaistava nyt, siis ennen kuin meillä on käsillä totaalinen katastrofi.

Tätä vaatii vasemmistoliitto

• Helsinki laatii kotihoitoon henkilöstömitoituksen, joka turvaa hyvän hoidon.

• Helpottaa ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyä tilanteissa, joissa kotihoidon tuella ei enää voida turvata hyvää elämänlaatua.

• Tarkistaa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta siten, että se on vähintään 0,7 niin omissa kuin ostopalveluyksiköissäkin ja tätä korkeampi silloin, kun asukkaiden hoitoisuus sitä edellyttää.

• Lisää omaa ympärivuorokautisen hoidon palvelutuotantoa.

• Varmistaa riittävän muiden palveluiden kuten päivätoiminnan saamisen.

• Tarkistaa ympärivuorokautisen hoidon kilpailutuskriteerit siten, että laatu korostuu niissä nykyistä vahvemmin.

• Vahvistaa ympärivuorokautisen hoidon palveluntuottajien valvontaa, jotta ongelmat havaitaan ja niihin pystytään puuttumaan myös niissä tilanteissa, joissa hoidettavien omaiset eivät ole aktiivisia.

• Huolehtii ostopalvelusopimuksissa, että laiminlyönteihin puuttumiselle on riittävät keinot, kuten tuntuvat sopimussakot.