Jarkko Mänttäri

Kvartaali liian lyhyt ajanjakso muutoksen tarkasteluun.

Hyvä johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi ennakoivat hyvää tuottavuutta, kertoo tuore Aalto-yliopiston ja Työsuojelurahaston tutkimus Johtaminen ja tuottavuus – Henkilöstön johtaminen menestystekijänä. Tutkimus julkaistiin tiistaina Helsingissä.

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka henkilöstön hyvinvoinnin johtaminen on yhteydessä yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen.

– Kymmenen prosenttia niistä yrityksistä, jotka tekivät henkilöstön kannalta oikeita päätöksiä, ylsivät 15 prosenttia parempaan tulokseen kuin muut tutkimukseen osallistuneet, tutkija Ossi Aura toteaa.

– Keskitasoinen johtaminen luo keskitasoista tuottavuutta ja kannattavuutta.

Aineiston mukaan yrityksen hyvä tulos oli seurausta johdon hyvistä käytänteistä. Toisaalta nähtiin myös, että hyviä käytänteitä otettiin käyttöön, kun yrityksen tulos oli saatu nousuun.

ILMOITUS

Kummassakin tapauksessa muutokset johtamisessa voitiin havaita vasta kahden tai kolmen vuoden kuluttua.

– Kvartaalit ovat liian lyhyt aika mitata muutoksia, sillä kehittäminen vie pitkän ajan, tekniikan tohtori, yrittäjä Jussi Kulla toteaa.

Vuosina 2008–2016 tehdyissä kyselyissä oli mukana 300 suomalaista metallitoimialan yritystä, joissa henkilöstön määrä on 20–1000. Tutkimuksessa käytiin läpi noin 16 400 tilinpäätöstä vuosilta 2008–2016.

Hyvällä johtamisella voi erottautua

Johtamisen, työn ja osaamisen jatkuva kehittäminen näkyy tutkimuksen mukaan yritysten kannattavuudessa. Auran mukaan hyvällä tai huonolla johtamisella voi myös erottautua kilpailijoista.

Kun tähdätään hyviin tuloksiin, henkilöstöasioiden järjestelmällinen johtaminen on pääosassa. Tyytyväinen työntekijä pysyy yrityksen palveluksessa pidempään.

Päätökset, joilla kohennetaan esimiestyötä työhyvinvoinnin tukemiseksi ja jatkuvaksi kehittämiseksi, edistävät tuottavuutta. Lisäksi työn kokonaiskuormitusta tulisi hallita ja säilyttää henkilöstön työkyky oikeanlaisin päätöksin.

Aallon kauppakorkeakoulun tutkijan Juha Eskelisen mukaan yrityksen ja työterveyshuollon heikolla yhteistyöllä ja yrityksen alentuneella tuottavuudella on yhteys.