Lehtikuva/Sari Gustafsson

”Puutteita henkilöstömitoituksessa ja -rakenteessa, lääkehoidon toteuttamisessa, yksikön asiakkaiden asiakirjamerkintöjen laatimiseen liittyvissä käytännöissä sekä asukkaiden yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisen hoidon ja hoivan toteuttamisessa.”

Hoivakriisissä katseet kohdistuvat seuraavaksi Joroisiin. Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää selvitystä Attendolta sen Jalava -toimintayksikön valvontakäynnillä havaituista ”merkittävistä puutteista”.

Itä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti Attendo Jalava -toimintayksikön Joroisissa 5. helmikuuta Varkauden sosiaali- ja terveystoimesta tulleiden ilmoitusten ja valvontakäyntien tarkastuskertomusten aiheuttaman huolen vuoksi.

Virasto tiedotti tiistaina, että ”henkilöstömitoitus, henkilöstörakenne ja ammatillisuus eivät vastaa asiakkaiden tarpeita, eivätkä ole luvan mukaisia”.

Tarkastuskäynnillä jäi epäselväksi tietävätkö kaikki henkilökunnasta hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen tai mistä sen voisi käydä lukemassa. Ulkoiluun ja viriketoimintaan ei jää perushoivalta aikaa. Lääkehoidon toteutuksessa todettiin puutteita. Yksikön asiakirjakirjauskäytännöt eivät ole asianmukaisia, luettelo jatkuu.

Yksikön toiminta voi kuitenkin jatkua toistaiseksi, koska Attendo esitti tarkastuskäynnin lopuksi selvityksen toimenpiteistä ja lisäsi yövuoroon toisen koulutetun hoitajan sekä nimesi uuden vastuuhenkilön. Seuraavasta päivästä lukien lisättiin henkilöstöön sairaanhoitaja ja kaksi lähihoitajaa.

Sijainti- ja sijoittajakunta valvoo yksikön toimintaa ja yöpartio käy yksikössä öisin.

Aluehallintovirasto varmistaa vielä, että epäkohdat on korjattu pysyvästi, vakituinen vastuuhenkilö on valittu ja henkilöstömäärä on annetun luvan mukainen. Mikäli näin ei ole, aluehallintovirasto harkitsee, mihin valvontatoimenpiteisiin on ryhdyttävä.