Lehtikuva/Roni Rekomaa

Hallitus haluaa suurempaa tuottoa sijoitetulle pääomalle.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta päätti viime viikolla nostaa Metsähallituksen tuottotavoitteen ennätyskorkeaksi, lähes 149 miljoonaan euroon. Tulostavoite vastaa 5,6 prosentin tuottoa sijoitetulle pääomalle ja se on prosenttiyksikön verran korkeampi kuin Metsähallituksen voimassaolevissa omistajapoliittisissa linjauksissa asetettu sijoitetun pääoman pitkän aikavälin tuottotavoite.

Vielä 12 vuotta sitten Metsähallituksen tulostavoite oli 62 miljoonaa euroa.

WWF:n mukaan päätös voi pakottaa Metsähallituksen lisäämään metsien hakkuita, mikä olisi äärimmäisen haitallista sekä luonnon monimuotoisuuden että ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta.

– Aina kun Metsähallituksen tulostavoitetta on nostettu, se on joutunut lisäämään hakkuita. Näin tulee todennäköisesti käymään nytkin. Erityisesti riskinä on, että Metsähallitus hakkaa vanhoja metsiä ja muita arvokkaita luontokohteita, mikä on ympäristön kannalta todella haitallista, WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

WWF:n mukaan Metsähallituksen tulostavoite oli jo ennen viime viikon korotusta liian korkea. Tulostavoitteen täyttämiseksi Metsähallitus on viime vuosina hakannut esimerkiksi luonnoltaan erityisen arvokkaita vanhoja metsiä, kansallispuistoiksi ehdotettuja metsäalueita, tiukasti suojellun liito-oravan elinpiirejä sekä retkeilylle ja luontomatkailulle tärkeitä alueita.

ILMOITUS

WWF vaatii, että Metsähallituksen tulostavoite lasketaan noin 60 miljoonaan euroon. Samaa mieltä on myös Suomen kansa. WWF:n tammikuussa teettämän mielipidetiedustelun mukaan 57 prosenttia suomalaisista laskisi Metsähallituksen tulostavoitteen 60 miljoonaan euroon, jotta arvokkaat luontokohteet valtion mailla säilyisivät. Tulostavoitteen laskemista vastusti vain 17 prosenttia vastaajista.

– Suomalaisten enemmistö toivoo Metsähallituksen tulostavoitteen laskemista. Se on selkeä viesti, jota päättäjät eivät voi ohittaa, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

– Vaadimme nyt poliitikoilta selkärankaa Metsähallituksen tulostavoitteen alentamiseksi. Kyse on valtion omistamista metsistä, joista on pidettävä huolta ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden vuoksi. Metsistä huolehtimalla taataan myös kansalaisille mahdollisuus nauttia meidän kaikkien yhteisestä kansallisomaisuudestamme.