Lehtikuva/Timo Aalto

”Työntekijät eivät uskalla kertoa kohtaamistaan epäkohdista viranhaltijoille eikä tieto ongelmista välity päättäjille.”

Kainuun Vasemmisto esittää, että sosiaali- ja terveystoimen luottamushenkilöt otetaan mukaan vanhusten hoivakoteihin ja kotihoitoon tehtäviin tarkastuksiin.

Piirihallituksen mukaan väärinkäytökset ja sopimusrikkomukset erityisesti yksityisissä hoivakodeissa osoittavat, että omavalvonta ei riitä sen paremmin henkilöstömitoituksen kuin hoivan laadunkaan osalta vaan tarkastuksia on lisättävä ja tehostettava tekemällä niitä ennalta ilmoittamatta.

Kainuun Vasemmiston mukaan on käynyt selväksi, että työntekijät eivät uskalla kertoa kohtaamistaan epäkohdista viranhaltijoille eikä tieto ongelmista välity päättäjille.

Osaratkaisuksi järjestö esittää luottamushenkilöiden osallistumista tarkastustoimintaan, jolloin tieto välittyy suoraan vastuullisille päätöksentekijöille.

Piirihallituksen kannanoton mukaan hoivakotien puutteet ovat vain osa ongelmaa. Yhä useammat vanhukset ovat kotihoidon varassa, joten sen toimivuutta on arvioitava yhtä tiukasti.

ILMOITUS

Vasemmiston edustajat ovat jo aiemmin esittäneet Kainuun sote-valtuustossa, että luottamushenkilöt pääsisivät mukaan kotihoidon työntekijöiden työpäivään nähdäkseen mitä käytännön arki on, mutta viranhaltijat torjuivat aloitteen.

Kainuun hallintokokeilun aikana silloisen sote-lautakunnan edustaja oli mukana hoivakotitarkastuksissa ja epäkohtiin puututtiin. Valtion aluehallinnon tarkastukset ovat sen jälkeen jääneet lähinnä ilmiantojen varaan vaikka hoivakotien määrä on lisääntynyt.

Piirihallitus muistuttaa, että monissa hoivakodeissa toimitaan sopimusten mukaan eikä niillä ole huolta tarkastusten lisäämisestä, mutta jokainen väärinkäytös pilaa koko alan maineen ja vaikeuttaa osaavan työvoiman saatavuutta.