Lehtikuva/Martti Kainulainen

Postin tarjoama poste restante -palvelun muuttuminen maksulliseksi kurittaa osoitteettomia.

Postin tarjoama poste restante -palvelun muuttaminen maksulliseksi maaliskuun alussa huolestuttaa Ohjaamo Helsingin moniammatillisessa nuorten neuvontapisteessä toimivia eri alojen ammattilaisia.

Päivittäin työssään nuorten ongelmien kanssa painiskelevien työntekijöiden mukaan postilähetysten noutamisen muuttuminen maksulliseksi osuu koviten juuri niihin, jotka käyttävät paljon viranomaispalveluita ja ovat riippuvaisia eri tuista sekä viranomaispäätöksistä.

Kun käytössä on alle 400 euroa kuukaudessa syömiseen, kulkemiseen ja laskujen maksamiseen on hyvin inhimillistä valita postien nouto kahden viikon välein, jolloin maksu on yhteensä 6,20 kuukaudessa kun se päivittäin hakiessa maksaa 62 euroa kuukaudessa.

Selvityspyyntöön vastaamatta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa keskeyttää henkilön toimeentulon turvaavien etuuksien maksatuksen.

Pahimmassa tapauksessa etuus katkeaa

Heikossa rahatilanteessa olevien taloudellinen tilanne voi huonontua entisestään, kun rahapulan vuoksi tärkeät postit jäävät saamatta, mikä taas johtaa velkojen lisääntymiseen laskujen myöhästymismaksujen, perintäkulujen sekä etuuksien maksatuksen katkeamisen muodossa.

Hallintolain mukaan tiedoksianto toimitetaan vastaanottajalle kirjeellä. Kirje on usein ainoa tapa, jolla henkilö saa tiedon esimerkiksi viranomaisen tapaamisajasta tai selvityspyynnöstä.

ILMOITUS

Tapaamisesta poisjäänti tai selvityspyyntöön vastaamatta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa keskeyttää henkilön toimeentulon turvaavien etuuksien maksatuksen. Myös esimerkiksi laskujen maksaminen vaikeutuu ja kallistuu entisestään.

Johtaa ammatillisten resurssien hukkaamiseen

Palveluiden hukkakäynnit, asiakasprosessien ja etuuksien päättämiset ja uudelleen käynnistämiset lisääntyvät. Inhimillisen hädän lisäksi työntekijät pelkäävät uudistuksen ruuhkauttavan viranomaispalveluita sekä lisäävän muutenkin arjen kiireen kanssa painivien työntekijöiden työtaakkaa.

Kun henkilöllä on asunto, posti toimittaa maksutta kirjeet kotiosoitteeseen. Poste restante -palvelun uudistus asettaa tätä palvelua käyttävät hyvin eriarvoiseen asemaan, jossa sekä kirjeen lähettäjä että vastaanottaja joutuvat maksamaan lähetyksestä.

Postilain mukaan ”koko maassa on oltava pysyvästi tarjolla postipalvelujen yleispalvelu, joka on saatavilla tasapuolisin ehdoin”. Suunnitellussa uudistuksessa tasapuolisuus ei toteudu, muistuttavat Ohjaamo Helsingin työntekijät.