Saila Ruuth

37-vuotias helsinkiläinen
Vasemmistonaisten puhenainen
Työskentelee Teollisuusliiton sosiaali- ja työympäristöasiantuntijana

Mikä on Vasemmistonaisten tavoite huhtikuun eduskuntavaaleissa, puhenainen Saila Ruuth?

Vaalivoitto on tietysti lähtökohta. Lisäksi toivomme, että saamme vaalituloksen johtavan sellaiseen hallituspohjaan, joka ei jatka eriarvoistavaa ja naisvihamielistä politiikkaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä toivomme hyvän sukupuolijaon pysyvän. Lisäksi toivomme tietysti, että vasemmistoliitolle syntyy yhteistyökykyinen, toimiva eduskuntaryhmä, jonka kanssa on luontevaa tehdä yhteistyötä samaan tapaan kuin tähänkin asti.

Mitä Vasemmistonaiset tekee vaalien eteen?

Järjestönä annamme tukea ja apua ehdokkaille ja olemme mukana jalkatyössä. Lisäksi olemme tuottaneet tietoa kärkiteemoista ja toivomme ehdokkaiden pystyvän hyödyntämään sitä kampanjoinnissaan. Yritämme nostaa vaalikeskusteluihin keskeisiä poliittisia sisältöjä. Kun valtiovarainministeriö sanoo, että pitää säästää kaksi miljardia euroa, me sanomme, että se tarkoittaa automaattisesti leikkauksia, jotka heikentävät tasa-arvoa, heikentäviä leikkauksia ja siten myös eriarvoisuuden lisääntymistä.

Meillä oli haettavissa kampanjaan hankerahoitus. Tieto näistä avustussummista on juuri nyt menossa ehdokkaille.

Vaalivoitto on lähtökohta.

Miltä näyttää vasemmistoliiton ehdokasasettelussa sukupuolten tasa-arvon toteutuminen? Tavoite on ollut jo pitkään, että ehdokkaista vähintään 40 prosenttia on kumpaakin sukupuolta.

Se näyttää toteutuvan tosi hyvin. Joissain piireissä jopa oli tarjolla huolestuttavan vähän miehiä ehdokkaiksi, mutta tilannetta on saatu korjattua. Asiasta on puhuttu vuosikaudet, ja siitä muistutetaan joka vaalien alla, että se ei ole ainoastaan naisjärjestön asia, vaan onnistuu, jos kaikki ottavat sen huomioon. Näin vasemmistoliitossa on sitten tehty.

Niin sanotuissa vanhoissa puolueissa asia ylipäätään on hoidossa. Ongelmia on populistisissa oikeistopuolueissa.

Vasemmistonaisten ykkösteema eduskuntavaaleissa on ilmastonmuutos. Miksi?

Ilmastonmuutos on perustavanlaatuinen kysymys, joka ratkaisee pitkälti sen, onko tulevilla sukupolvilla – lapsillamme ja lapsenlapsillamme – mahdollisuuksia elää täällä. Lisäksi vaikka elämisen edellytykset eivät tuhoutuisi tyystin, ilmastonmuutos tarkoittaa joka tapauksessa globaalisti hirveää eriarvoisuuden lisääntymistä, jonka seuraukset kohdistuvat mittavasti maailman köyhimpiin, heikoimpiin ja turvattomimpiin. Siksi se on lähtökohtaisesti tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta hamuavan poliittisen liikkeen peruskysymys.

Heikoimmassa asemassa olevien joukossa naiset ovat enemmistönä lasten ohella.

Saila Ruuth

37-vuotias helsinkiläinen
Vasemmistonaisten puhenainen
Työskentelee Teollisuusliiton sosiaali- ja työympäristöasiantuntijana