Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Perustulokokeilu

Perustulokokeilussa oli 2 000 satunnaisesti valittua työtöntä henkilöä.

Työttömille maksettiin perustuloa 560 euroa kuukaudessa riippumatta muista tulostaan tai esimerkiksi siitä, hakivatko he aktiivisesti töitä.

Osallistujat valittiin Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea marraskuussa 2016 saaneista 25–58-vuotiaista henkilöistä.

Joustavan perusturvan keskeinen tavoite on ihmisten toimintakyvyn vahvistaminen, jota myös perustulo näyttää kokeilun mukaan edistävän.

Perustulokokeilun ensimmäisenä vuonna perustulon saaminen näytti vaikuttavan positiivisesti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Sen sijaan työllisyysvaikutuksia puoleen tai toiseen ei havaittu.

Kelan tutkimusryhmä muistuttaa, että pitkälle meneviä johtopäätöksiä kokeilusta ei vielä näiden tutkimustulosten perusteella ole syytä tehdä. Ensimmäiset, alustavat arviointitutkimuksen tulokset julkaistiin tänään.

SOSTE sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt julkaisivat tammikuussa joustavan perusturvan periaatteet. Joustavan perusturvan keskeinen tavoite on ihmisten toimintakyvyn vahvistaminen, jota myös perustulo näyttää edistävän.

Perustulo vähentää terveyshuolia ja stressiä

Perustuloa saaneilla ihmisillä on vähemmän terveyshuolia, stressiä ja keskittymisvaikeuksia. Perustulo näyttää vahvistavan luottamusta omaan tulevaisuuteen ja yhteiskuntaan. Nämä havainnot viittaavat vahvistuneeseen toimintakykyyn.

– Perustulokokeilun alustavat tulokset antavat lisää perusteita ajatella, että etuuksien saajan näkökulmasta selkeä, ymmärrettävä ja ennakoitava perusturvajärjestelmä tukee toimintakykyä. Byrokratiaa ja velvoitteita tulee pyrkiä vähentämään, ei lisäämään, kun perusturvaa kehitetään, toteaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Luottamus siihen, että etuus on kuukausittain tiettynä päivänä tilillä helpottaa oman elämän suunnittelua. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt uskovat perustulon pidemmällä aikavälillä toimintakyvyn vahvistamisen kautta heijastuvan myös työllistymiseen.

Vaikka perustulokokeilussa on monia rajoitteita, jotka vaikeuttavat myös tutkimustulosten tulkintaa, sen pohjalta on entistä helpompi tehdä perusturvan kehittämistä koskevia valintoja.

Perustulokokeilu

Perustulokokeilussa oli 2 000 satunnaisesti valittua työtöntä henkilöä.

Työttömille maksettiin perustuloa 560 euroa kuukaudessa riippumatta muista tulostaan tai esimerkiksi siitä, hakivatko he aktiivisesti töitä.

Osallistujat valittiin Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea marraskuussa 2016 saaneista 25–58-vuotiaista henkilöistä.