Lehtikuva/Martti Kainulainen

Kela jättää ehdotukset ja päätökset sosiaaliturvauudistuksesta poliitikoille.

Perusturvan tason pitäisi olla sellainen, ettei muita etuuksia tarvittaisi, totesi Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen tiistain mediatilaisuudessa.

Hänen mukaansa päätökset sosiaaliturvauudistuksesta kuuluvat poliitikoille ja Kela toimii vain sosiaalietuuksien maksajana.

Aaltonen ei tohdi toivoa muuta, kuin että asiakkaiden kohtaama byrokratia vähenisi ja joustavuus lisääntyisi. Kelan rooli muuttuu uudistuksen myötä, mutta Aaltonen ei ryhtynyt ennakoimaan, mihin suuntaan.

Kela on Aaltosen mukaan nostanut suomalaisten köyhyyden yleiseen tietoon, kun toimeentulotuen perusosa siirtyi Kelan hoidettavaksi vuonna 2017. Aiemmin kunnissa tehtiin yksittäiset etuuspäätökset, mutta kun ne on koottu yhteen paikkaan, ne saavat suuremman painoarvon.

Aaltonen pitää hyvänä, että köyhyydestä keskustellaan. Tiedot antavat pohjaa sosiaaliturvan uudistamiseen.

ILMOITUS

Kela käyttää viimesijaiseksi tarkoitettuun perustoimeentulotukeen 700 miljoonaa euroa vuodessa. Lähes puolet summasta menee asumisen tukemiseen ja 70 miljoonaa lääkkeisiin.

– Perustoimeentulotuen tarkoitus on nähtävästi täydentää ensisijaisten etuuksien jättämää aukkoa, Aaltonen kritisoi.

Tekoäly pohtii asumistukipäätöksiä

Tekoäly tekee jo nyt osan Kelan päätöksistä. Aaltosen mukaan 5 prosenttia 800 000 suomalaisen asumistukihakemuksista päätyy tekoälyn käsittelyyn. Kokeilun tuloksista saadaan tietoa ensi vuoden puolella.

Aaltosen mukaan tekoälyn käyttö on haasteellista, sillä eri lait käyttävät eri käsitteitä ja ratkaisuperusteita. Tekoäly tarvitsee mahdollisimman yhdenmukaiset perusteet päätöksen tekemiseksi.

– Tarkoitus on, että saataisiin sellainen perusturva, jossa ihmistyö voitaisiin jättää pois päätösten käsittelystä, Aaltonen kertoo UP-uutispalvelulle.

Toimintojen yksinkertaistaminen ja digitalisoiminen tarkoittaa pienempää henkilöstötarvetta. Aaltosen mukaan Kelassa tämä on jo otettu huomioon rekrytoinneissa.

– Meillä on joukko asiakkaita, joita raha ei yksin auta, vaan he tarvitsevat myös palvelua ja monen viranomaisen yhteistyötä.

Aaltonen korostaa, että tulevaisuudessa kaikki viranomaiset osallistuvat sosiaaliturvan toteuttamiseen. Tätä edistää viranomaisdatan avoimuus.

Tulevaisuudessakin harkinnanvaraiset päätökset tekee ihminen.