Sähköautoja tarjotaan ratkaisuksi ilmastonmuutokseen. Totta on, että niiden aiheuttamat ympäristöhaitat ovat pienempiä kuin polttomoottorikäyttöisten autojen (ei vetyautojen). Sähkö, jota nuo autot tarvitsevat kulkeakseen, tuotetaan ainakin toistaiseksi useimmiten kivi- tai ruskohiilellä, turpeella, öljyllä tai maakaasulla, jotka ovat hiilituotteita nekin.

Vaihtoehtoiset tavat sähkön tuottamiseksi eivät vielä ole käyttökelpoisia. Esimerkiksi jokien valjastaminen energiantuotantoon aiheuttaa muunlaisia ympäristöongelmia, joten ainakaan Suomessa siihen turvautuminen ei ole viisasta.

Aurinkoenergiaa taas voidaan tuottaa vähäisellä ympäristökuormalla, mutta sekään ei ole ratkaisu ennen suprajohtavien sähkölinjojen halpenemista.

Ydinvoimalla tuotettu sähkö on tällä hetkellä ”ympäristöystävällisintä”, mutta ristiriitaisesti jotkut, jotka kannattavat vähäpäästöisiä autoja, vastustavat atomin ytimen halkaisemisen avulla tuotettua sähköä.

Lisäksi keskustelussa sivuutetaan usein akkujen tarvitsemien raaka-aineiden ongelma. Perinteiset akut ovat liian raskaita ollakseen todellinen ratkaisu. Uudet, harvinaisiin maametalleihin perustuvat akut ovat riittävän keveitä, mutta on tehty laskelmia, joiden mukaan niitä ei kyetä valmistamaan riittävästi vastaamaan edes nykyistä kysyntää. Lisäksi tuottamiseen liittyy eettisiä ongelmia: kurjat työolot, orja- ja lapsityövoiman käyttö ja tietenkin ympäristörikokset.

Markku J. Kekäläinen
Espoo