Jarmo Lintunen

Eläkeläisköyhyys on maassamme suuri ongelma. Se koskee suurta osaa eläkeläisistä, erityisesti niitä, joilla on pieni työeläke tai jotka ovat pelkän kansaneläkkeen ja takuueläkkeen varassa. Sipilän hallitus on pahentanut tilannetta poistamalla kansaneläkkeen lakisääteiset indeksikorotukset, joilla kansaneläkkeen tasoa nostettaisiin edes hintojen nousua vastaavasti.

Kimmo Kiljunen ja hänen hengenheimolaisensa ovat käyttäneet eläkeläisköyhyyttä keppihevosena ajaakseen vaatimusta, että työeläkkeiden pitäisi nousta samassa suhteessa kuin palkkojen. Perusteena käytetään virheellisesti tulkittuja tilastoja ja uhkailuja, että muutoin työeläkkeetkin vajoavat köyhyysrajalle.

Kaikki eläkeläiset eivät toki ole köyhiä. Niillä, joilla on ollut pitkä työura ja hyvä palkka, on myös hyvään toimentuloon riittävä työeläke. Lisäksi työeläkkeitä nostetaan vuosittain työeläkeindeksillä, jossa on 80 prosenttia kuluttajahintaindeksiä ja 20 prosenttia ansiotasoindeksiä. Täten työeläkkeiden ostovoima on turvattu, toisin kuin monesti väitetään. Kimmo Kiljusen ja hänen hengenheimolaistensa väite, että nykyinen työeläkeindeksi aiheuttaisi eläkeläisten köyhtymistä, ei pidä paikkaansa.

”Periaatteena pitää olla sukupolvien välinen solidaarisuus.”

Tällä haavaa työeläkkeitä maksetaan hiukan enemmän kuin mitä työntekijät maksavat työeläkemaksuina. Jos työeläkeindeksi nostettaisiin ansiotasoindeksin tasolle, mitä Kiljunen vaatii, pitäisi työntekijöiden maksaa enemmän taikka syötäisiin eläkerahastoja, jolloin tulevat työeläkkeet pienenisivät. Olisiko se reilua? Periaatteena pitää olla sukupolvien välinen solidaarisuus.

Eläkeköyhyyden torjumiseksi tarvitaan kansaneläkkeisiin tuntuva tasokorotus. Lisäksi pitää nostaa rajaa, jolla pientä työeläkettä saava saa myös kansaneläkettä.

Eläkeläisten toimeentuloon vaikuttaa tietysti myös ruuan, asumisen, lääkkeiden ja palvelujen hinta. Suuren uhan aiheuttaa hallituksen pyrkimys julkisten palvelujen karsimiseen ja sote-palvelujen yksityistämiseen. Hyvät ja kattavat julkiset palvelut tuleekin ehdottomasti ottaa tulevan hallituksen ohjelmaan.

Mirja Arajärvi
Helsinki