Etla

Tukirahat halutaan osoittaa kasvaville aloille.

Nyt on hyvä hetki tarkastella yritystukia. Toisin oli neljä vuotta sitten, kun yrityksissä oli vajaata kapasiteettia, sanoo Jyväskylän yliopiston professori, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta.

Viime keväänä Mauri Pekkarisen (kesk.) vetämä työryhmä päätyi esittämään uudelleen harkittavaksi vain murto-osan yritystuista. Työryhmä oli erimielinen. Hallitus hautasi uudistuksen saman tien.

Maliranta huomauttaa, että aika on otollinen yritystukien remontille, koska teollisuuden kapasiteetti on täydessä käytössä.

Kansainvälisesti verraten yritystukien määrä on Suomessa Malirannan mukaan hyvällä tolalla. Ongelmana on, että tukia menee nykyisen teollisuusrakenteen ylläpitoon, ei niinkään uuden kehittämiseen. Jotta Suomi pysyisi kilpailukykyisenä, tarvitaan ns. luovaa tuhoa eli tilaa uudelle tuotannolle.

Jos vanhaa tuotantoa pidetään yllä yritystukien avulla, alan kehitys hidastuu ja Suomen kilpailukyvylle käy huonosti.

ILMOITUS

Malirannan mukaan yritystuet auttavat eniten suuryrityksiä, koska niillä on vaadittava verkosto. Samalla yritystuet nostavat välillisesti alan palkkoja.

Yritystukia ja niiden vaihtoehtoja käsiteltiin työ- ja elinkeinoministeriön yritystukiseminaarissa tiistaina.

Verohelpotukset vaikea vaihtoehto

Yritystuet pitää säilyttää yhteiskunnalle tärkeillä aloilla, esimerkiksi huoltovarmuuden takaamiseksi, seminaarissa todettiin.

Joitakin yritystukia voisi korvata osoittamalla ko. toimialalle tai alueelle verohelpotuksia. Tällöin tuki koskisi koko toimialaa, eivätkä yritystuet vääristäisi kilpailua. Verohelpotusten vaikutukset valtion budjettiin tulisi laskea tarkkaan, mikä ei ole nykyisinkään helppoa.

Verohelpotuksin tuetaan nykyisin mm. raskasta liikennettä ja energiaintensiivistä teollisuutta.

Tukea vähennettävä portaittain

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n erikoistutkija Elias Einiö huomautti, että yritystukia pitää kehittää koko ajan, sillä tuotanto- ja kilpailuympäristö muuttuvat jatkuvasti. Hänen mukaansa ns. säilyttävät yritystuet tulisi poistaa.

Säilyttävät yritystuet tunnistaa Einiön mielestä parhaiten tukien perusteluista. Niiden mukaan yrityksen liiketoiminta kärsisi ilman tukia.

Asiantuntijoiden mukaan yritystukiin ei pidä tehdä yhtäkkisiä muutoksia, vaan ns. säilyttävät tuet tulee ajaa alas hallitusti, portaittain. Näin pidetään osaltaan huoli työntekijöiden uudelleen työllistymisestä.

Puheenvuoroissa esitettiin harkittavaksi, että osa yritystukiin käytettävistä varoista tulisi osoittaa työntekijöiden uudelleen tai täydentävään koulutukseen uusille aloille.