Lehtikuva/TImo Heikkala

Raiskauksen määritelmä suostumusperusteiseksi, seksuaalikasvatusta kaikille ja turvaa seksuaalisen väkivallan uhreille. Näillä keinoilla vasemmistoliitto ehkäisisi seksuaalirikoksia ja vahvistaisi seksuaalioikeuksia Suomessa.

Vasemmistoliitto julkaisi keskiviikkona joukon toimenpiteitä, joilla puolue vahvistaisi seksuaalioikeuksia ja jokaiselle kuuluvaa oikeutta seksuaaliseen koskemattomuuteen sekä keholliseen itsemääräämisoikeuteen.

Aihe on noussut Oulun traagisten tapahtumien myötä voimakkaasti julkiseen keskusteluun, mutta puolueen varapuheenjohtaja Hanna Sarkkisen mukaan se on kulkeutunut osin sivuraiteilla. Hän peräänkuuluttaa riittävän tehokkaita keinoja, jotta keskustelu todella johtaisi seksuaalirikollisuuden laskuun ja itsemääräämisoikeuden paranemiseen.

– Kun haluamme vahvistaa ihmisten seksuaalista koskemattomuutta, meidän on kohdistettava huomio itse asiaan: seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaan lainsäädäntöön ja seksuaalirikoksia ruokkiviin asenteisiin, Sarkkinen sanoo.

Kun haluamme vahvistaa ihmisten seksuaalista koskemattomuutta, meidän on kohdistettava huomio itse asiaan.

Hänen mukaansa poliittiset intressit eivät saa ajaa turvallisuuden ohi.

– Ehkäistäksemme jatkossa Oulun tapahtumien kaltaisia tragedioita, meidän on kehitettävä raiskauslainsäädäntöämme ja madallettava seksuaalirikollisuuden ilmoituskynnystä vahvistamalla uhreille tarjottavaa tukea, Sarkkinen vaatii.

ILMOITUS

Translailla on kiire

Vasemmistoliiton mukaan seksuaalinen ja sukupuolinen itsemääräämisoikeus ja kehollinen koskemattomuus vaativat toteutuakseen Suomessa myös laajempia uudistuksia. Yhtenä kiireisimmistä uudistuksista esiin nostetaan Suomen translaki, joka loukkaa räikeästi transsukupuolisten ihmisoikeuksia ja josta Suomi on saanut useita kansainvälisiä huomautuksia.

– Translakimme on tällä hetkellä kansainvälisten ihmisoikeussitoumuksiemme vastainen. Sen uudistamisella on kiire. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ennen sukupuolen juridista vahvistamista on puistattava ja antiikkinen, Sarkkinen sanoo.

Pinja Nikki

Ohjelmassa vaaditaan lisäksi lasten kehollisen koskemattomuuden vahvistamiseksi intersukupuolisten lasten sukuelinten ei-lääketieteellisten leikkausten lopettamista.

Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa kehon sellaisia variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet eivät ole selvästi mies- tai naistyypilliset. Suomessa syntyy vuosittain lapsia, joiden sukupuoli ei kehollisten piirteiden perusteella ole selvästi määriteltävissä tytöksi tai pojaksi. Joissain sairaaloissa näiden intersukupuolisten lasten sukuelimiä leikataan edelleen kosmeettisista syistä.

Poikienkin ympärileikkaus tarpeetonta

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus on vasemmistoliiton mukaan yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto, joka on Suomen lainsäädännön mukaan rangaistava teko. Ketään ei kuitenkaan ole tuomittu, vaikka tiettävästi myös suomalaisia tyttöjä on ympärileikattu.

Asian selkeyttämiseksi vasemmistoliitto selvittäisikin tyttöjen sukupuolielinten silpomisen vastaisen erillislainsäädännön tarvetta.

Poikien ympärileikkaaminen ei yleisesti ottaen ole seurauksiltaan yhtä vaurioittava kuin tyttöjen sukuelinten silpominen, mutta vasemmistoliiton mukaan myös poikien ympärileikkaamista voidaan pitää tarpeettomana ja joskus myös haitallisena lasten kehollisen itsemääräämisoikeuden loukkauksena.

Poikien ympärileikkaamista tulisi pyrkiä valistuksella vähentämään tavoitteena, että muista kuin lääketieteellisistä syistä tehdyistä alaikäisten poikien ympärileikkauksista voitaisiin tulevaisuudessa luopua kokonaan, puolue esittää.

Vasemmistoliitto esittää lisäksi toimia seksuaaliterveyden tasa-arvon parantamiseksi. Puolue esittää nuorten maksuttoman ehkäisyn laajentamista koko maahan, seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden parempaa saatavuutta ja kuukautissuojien verotuksen alentamista.