Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Taustalla Pro Heinävesi, Pro Kuusamo, Pro Ylläs, Ylläs ilman kaivoksia sekä Viiankiaapa- ja Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeet.

Suomen maaperän kaivosmineraalit ovat valtion omaisuutta ja kaivostoiminnan tulee olla ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Tätä vaatii tiistaina julkistettu Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloite. Aloite tähtää kokonaisvaltaiseen lain uudistukseen.

Aloitteen jätti Pro Heinäveden puheenjohtaja Jukka Leppänen sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin toiminnanjohtaja Anna Bagge.

Tammikuun alussa jätetyllä kaivoslain uudistamiseen tähtäävällä kansalaisaloitteellaon nyt runsaat 16 000 allekirjoittajaa. Sen tavoitteena on muuttaa kaivoslakia niin, että Suomen maanpinnan alapuoliset luonnonvarat kuten mineraalit ja kaivannaiset sekä pohjavedet kuuluvat lähtökohtaisesti Suomen valtiolle ja kaivosluvan haltijan on maksettava valtiolle kohtuullinen korvaus saadakseen maanpinnan alapuoliset luonnonvarat käyttöönsä.

Uudessa kansalaisaloitteessa vaaditaan kaivostoiminnan kieltämistä arvokkailla luontoalueilla. Kuntien tulee halutessaan voida estää kaivostoiminta alueellaan. Saamelaisten ja maanomistajien oikeuksia kaivoskysymyksissä vahvistetaan.

Verot rahastoidaan tuleville polville

Aloitteen tavoitteena on myös kerätä kaivannaisista kaivosyhtiöiltä veroja, jotka rahastoidaan jakamaan arvoa myös tuleville sukupolville ja kattamaan kaivostoimintaan väistämättä liittyviä ympäristöhaittoja. Rahaston avulla varmistetaan, ettei yksi sukupolvi käytä ainutlaatuisia malmivarantojamme ja että niiden tuotto vahvistaa kansallista hyvinvointia myös kaivannaisten hyödyntämisen jälkeen.

ILMOITUS

Vakuudet ympäristövahinkojen, konkurssien ja jälkitöiden varalle säädetään riittäväksi. Kaivostuotannosta tulee uuden lain myötä maksettavaksi kohtuulliset hyödyntämiskorvaukset yhteiskunnalle.

– On ensiarvoisen tärkeää saada parannettua kuntalaisten ja maanomistajien vaikutusmahdollisuuksia pitkäkestoisissa, suurten vaikutusalueiden malminetsintä- ja kaivoshankkeissa, Pro Heinäveden puheenjohtaja Jukka Leppänen korostaa.

– Puhdas luonto ja sen ympärille rakennetut elinkeinot ovat vaarantuneet, kun kaivosyhtiöt väkisin, paikallisesta vastustuksesta huolimatta, ajavat omia kehittämishankkeitaan eteenpäin, Anna Bagge toteaa.

Kansalaisaloitteen taustalla on useita Suomen kaivoskampanjoita, muun muassa Pro Heinävesi, Pro Kuusamo, Pro Ylläs, Ylläs ilman kaivoksia sekä Viiankiaapa- ja Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeet. Lisäksi kampanjaa tukee muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto.