Lehtikuva/Mesut Turan

Eläkeläisiä on Suomessa noin 1,4 miljoonaa. Eläke, jonka vuonna 1996 sovittiin olevan 60 % työpalkasta, on nykyisin vain 46–47 % vastaavasta työstä maksetusta palkoista.

Työeläkkeen saajista 60 % saa bruttona alle 1 500 euroa kuukaudessa, ja 2 500 euron suuruisen bruttoeläkkeen alapuolelle jää lähes 60 % kaikista työeläkkeen saajista.

Yli 2 500 euroon pääsee vain noin 10 % työeläkkeen saajista. Lähes puoli miljoonaa saa työeläkettä alle EU:n köyhyysrajan 1 200 euroa kuukaudessa.

Tämän ohella ovat kansaneläkkeen- ja takuueläkkeen saajat, joiden asema on vielä huomattavasti työeläkkeen saajia huonompi.

Työeläkerahastojen arvo on kohonnut jo 200 miljardiin euroon, mistä huolimatta eduskunnan puolueista yksikään ei puolustanut yli 84 000 allekirjoittajan kansalaisaloitetta, jolla vaadittiin taitetun indeksin poistamista eläkkeistä eli työeläkeindeksin palauttamista palkkatasoindeksiksi.

Yksi lapsellisimmista väitteistä oli erään eduskunnan työväenpuolueen johtajan väite, että ansiotasoindeksin palauttaminen koituisi vain hyvätuloisten eläkeläisten eduksi. Työväenpuolueiden johtajat jättivät myös sanomatta, että taitettu indeksi se vasta hyvätuloisen eli eläkeyhtiöiden laareihin sataakin!

Jori Porspakka
Tuusula