Lehtikuva/Mesut Turan

Hallituksen kärkihankkeen lupaus lässähti.

Ammatillisen koulutuksen reformi oli yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. ”Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä”, hallituksen toimintasuunnitelmassa luki.

Uudistus tuli voimaan viime vuonna. Kuinka kävi?

SAK:n luottamushenkilöille tekemän kyselyn mukaan ammatillisten opiskelijoiden työssäoppiminen ei ole lisääntynyt työpaikoilla vaikka niin piti käydä. Kyselyyn vastanneista SAK:laisista luottamushenkilöistä 64 prosenttia koki, ettei uudistus ole vaikuttanut työssäoppijoiden määrään heidän työpaikallaan viime vuonna. Työssäoppijoiden määrä on kasvanut harvemmalla kuin joka kymmenennellä (yhdeksän prosenttia) työpaikalla.

Suomen suurin palkansaajajärjestö toivoo ammatillisten oppilaitosten järjestävän nykyistä enemmän opetusta oppilaitosten omissa oppimisympäristöissään työssäoppimisen rinnalla.

– Vuosi sitten voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena oli lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja korvata sillä oppilaitoksen tarjoamaa opetusta. Myös uudistuksen valmistelijat arvioivat työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän lisääntyvän merkittävästi. SAK:n kyselyn valossa näin ei kuitenkaan näyttäisi tapahtuneen ensimmäisen vuoden aikana, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho sanoo.

ILMOITUS

Leikkaukset vaikeuttavat

Hän vaatii seuraavaa hallitusta lisäämään kiireesti ammatillisen koulutuksen voimavaroja, sillä tällä hallituskaudella tehdyt leikkaukset ovat heikentäneet oppilaitosten toimintaedellytyksiä.

– Vaarana on, että opiskelijat jäävät vaille tarvitsemaansa opetusta ja ohjausta. Katkonaiset koulupäivät voivat lisätä erityisesti nuorten opiskelijoiden keskeyttämisiä.

Luottamushenkilöpaneeli osoittaa myös myönteistä kehitystä. Vaikka työssäoppiminen ei ole SAK:n kyselyn mukaan lisääntynyt työpaikoilla, olisi kaksi viidestä kyselyyn vastanneesta luottamushenkilöistä valmiita lisäämään työssäoppijoiden määrää omalla työpaikallaan selvästi tai jonkin verran.

– Henkilökunnan ottaminen mukaan työssäoppimisen suunnittelemiseen voisi madaltaa kynnystä ottaa opiskelijoita työpaikoille. Kyselymme mukaan sellaiset työpaikat, jotka sopivat yhteistoiminnassa työssäoppijoista, ovat jonkin verran vähentyneet viime vuoden aikana.

SAK luottamushenkilöpaneeliin vastasi liki 900 luottamushenkilöä joulukuussa 2018. Edellisen kerran SAK haastatteli luottamushenkilöitä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta vuoden 2017 keväällä.