Lehtikuva/Mesut Turan

Muutos vähentäisi työikäisten eläkemaksukuormaa.

Uuden eläkeuudistuksen sijaan voitaisiin tyytyä indeksikorjauksiin, esitettiin Eläketurvakeskuksen seminaarissa torstaina. Työeläkemaksuista pitää päättää viimeistään muutaman vuoden kuluttua.

Jos maksussa olevia eläkkeitä korotettaisiin vain kuluttajahintaindeksin mukaan, paineet eläkemaksujen korottamiseksi lievenisivät. Työikäisten eläkekuorma uhkaa kasvaa lähivuosina useita prosenttiyksiköitä.

Nykyisin eläkkeitä korotetaan ns. leikatun indeksin mukaan, eli 80 prosenttia kuluttajahintojen mukaan ja 20 prosenttia palkkaindeksin mukaan.

ETK:n tuoreessa Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus -julkaisussa verrataan Suomen järjestelmää mm. Ruotsin, Tanskan ja Hollannin eläkejärjestelmiin.

Ruotsissa jo maksussa olevia eläkkeitä voidaan myös leikata. Suomessa voidaan korkeintaan evätä indeksikorotus kansaneläkkeisiin.

ILMOITUS

Maksukorotuksiin ”puskuria”

Lisäpuskuria eläkekorotuksiin toisi, jos indeksikorotukset voisi jättää maksamatta työeläkkeisiin niinä vuosina, kun työikäisten eläkemaksu uhkaisi nousta. Ainakin kuormaa voisi jakaa kummankin kesken.

Nykyisin eläkeläiset saavat indeksikorotukset työeläkkeisiinsä, vaikka työikäisten maksama työeläkemaksu nousisi samaan aikaan. Tällaisesta mekanismista halutaan eroon. Maksupaineita tulisi vähentää jäädyttämällä indeksikorotukset kyseisenä vuonna.

Etenkin nuoria sukupolvia ajatellen nykyjärjestelmä näyttää epäreilulta. Pahimmillaan he joutuisivat maksamaan niin sanotusti kahden sukupolven eläkkeet, jo eläkkeellä olevien eläkkeitä sekä omia tulevia eläkkeitään. Näin on nytkin, mutta suhde ei ole yhtä murskaava.

ETK:n seminaarissa perättiin solidaarisuutta sukupolvien kesken. Jos nuori polvi joutuu maksamaan aiempia sukupolvia suurempia eläkemaksuja, myös eläkkeellä olevat voisivat osoittaa solidaarisuutta nuorille tyytymällä pienempiin indeksikorotuksiin tai tarvittaessa jopa kieltäytymään niistä.

Kommentit