Lehtikuva/Anni Reenpää

Suomen kielen taito auttaa kotoutumaan.

Helsingin kaupungin hyviksi todettuja keinoja maahanmuuttajien työllistämiseksi halutaan edistää. Stadin osaamiskeskus yhdistää koulutuksen, työllistymisen ja kuntoutuksen palveluja aikuisille maahanmuuttajille. Lisäksi osaamiskeskus järjestää 12 kielellä tehostettua, yksilöllistä osaamisen kartoitusta ja ohjausta. Puolet osaamiskeskuksen 2 100 asiakkaasta on sijoittunut opiskelemaan ja 22 prosenttia työelämään.

Opetus- ja kulttuuriministeriön maahanmuuttoasioita koskeva työryhmä esittää loppuraportissaan, että koulutuksen, työllistymisen ja kuntoutuksen palveluja maahanmuuttajille on tuettava.

Työryhmä aloitti toimintansa vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden aallon myötä.

Raportti luovutettiin keskiviikkona opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok).

Kaikkiaan kolmas maahanmuuttajien kotoutumista pohtiva raportti sisältää 40 toimenpide-ehdotusta.

ILMOITUS

Viime vuonna valtion toisessa lisäarvioesityksessä hallitus päätti lisätä osaamiskeskustoimintaan viisi miljoonaa euroa.

Suomen tai ruotsin kieli haltuun

Laasosen mukaan maahanmuuttajien kotouttamiseksi on tehty kymmenittäin ehdotuksia ja tekoja vuosien mittaan. Myös maahanmuuttajien koulutuspolkuun on keskitytty varhaiskasvatuksesta lähtien.

Tuore raportti korostaa lasten osallistumista varhaiskasvatukseen, suomen tai ruotsin kielen oppimisen tehostamista sekä opettajakoulutuksen merkitystä.

OECD:n ehdotuksen mukaan peruskoulun oppilaiden suomen tai ruotsin kielen kehittymistä tulee seurata.

– Peruskoulussa kielen oppimista tuetaan, mutta ei ole kuvaa, miten oppilaat etenevät. Tukea ei pystytä näin kohdentamaan oikea-aikaisesti, Laasonen toteaa.

Maahanmuuttajataustaisia opettajia lisää

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat pärjäävät heikommin opinnoissa kuin kantaväestö. Riski jäädä toisen asteen opintojen ulkopuolelle tai keskeyttää opinnot on kaksinkertainen.

Tilanteen korjaamiseksi työryhmä ehdottaa maahanmuuttajataustaisten opettajien määrää lisättäväksi varhaiskasvatuksesta lähtien. Opettajankoulutukseen on lisättävä kulttuurien moninaisuuden ymmärrystä.

Lisäksi esitetään, että perusopetuksen oppivelvollisuutta pidennettäisiin niiden osalta, jotka eivät saa suoritetuksi oppimäärää säädetyssä ajassa.