Lehtikuva/Mesut Turan

Teollisuusliitto korostaa eduskuntavaalitavoitteissaan teollisuuden toimintaedellytysten turvaamista. Harmaata taloutta se suitsisi laajentamalla veronumerokäytäntöä. Työvoiman liikkuvuutta ammattiliitto lisäisi nostamalla työasuntovähennystä.

Suomessa ei Teollisuusliiton mielestä tule tehdä sellaista lainsäädäntöä, joka lisäisi teollisuuden kustannuksia kilpailijamaihin nähden.

– Meidän yksi huoli on se, että ymmärretäänkö teollisuuden merkitys hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäjänä ja rahoittajana, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

Teollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi Teollisuusliitto esittää laadittavaksi poikkihallinnollista viennin ja teollisuuden kasvuohjelmaa.

– Sisällöllisesti siinä pitäisi sitoutua erityisesti osaamiseen ja koulutukseen liittyviin kysymyksiin, koska se, että Suomessa tuotetaan maailmanluokan tuotteita, edellyttää ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa niin tuotekehityksessä kuin tuotannossakin, Aalto sanoo.

Teollisuusliitto korostaa, että hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen onnistunut yhteistyö on tärkeä osatekijä talouspolitiikassa. Seuraavan hallituksen on liiton mukaan sitouduttava aitoon yhteistyöhön työmarkkinaosapuolten kanssa.

ILMOITUS

Teollisuusliitto julkisti keskiviikkona eduskuntavaalitavoitteensa. Liitto on ollut mukana laatimassa myös SAK:n ja Teollisuuden palkansaajain vaalitavoitteita, joita ei ole sisällytetty nyt julkaistuihin liiton omiin tavoitteisiin.

Metsäpolitiikka kohdillaan

Liitto haluaa jatkaa metsäpolitiikan toteuttamista juuri hyväksytyn kansallisen metsästrategian pohjalta. Strategia perustuu metsien kasvavaan hyödyntämiseen. Metsien virkistys- ja talouskäyttö on sovitettava yhteen, ja metsäalan eri toimijat ovat tässä avainasemassa.

– Metsät on olennainen raaka-aineen lähde. On tärkeää, että on monipuolista ja kestävää käyttöä. Meidän mielestä metsien lisääntyvä hyödyntäminen on perusteltua sekä talouden että ilmaston näkökulmasta, Aalto sanoo.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen nostaa esille vaaran, että teollisuudelle tulee rasitteita EU:n kautta.

– Jos EU:ssa tehdään yltiöpäisiä päätöksiä ensi vaalikaudelle, se voi tarkoittaa sitä, että Suomen teollisuuteen syntyy sellaisia kustannuksia, joita teollisuuden keskeisillä kilpailijamailla ei ole, mikä voi vaikuttaa meidän teollisuuden pysymistä täällä.

Se, että teollisuus pysyy Suomessa, on Lehtosen mukaan tärkeä ympäristöteko.

– Pitää muistaa, että ilmastokysymyksissäkin me olemme kärkimaita.

Kaivostoiminnassa Teollisuusliitto varoittelee tekemästä sellaisia ratkaisuja esimerkiksi kaivosverotuksessa, että se ajaisi investoinnit pois maasta. Kaivosteollisuuden vastuullisuuteen ja tuotannon jälkihoitoon on kuitenkin kiinnitettävä entistä paremmin huomiota.

Ammatillinen koulutus kuntoon

Seuraavan vaalikauden aikana on Teollisuusliiton mukaan arvioitava ammatillisen koulutuksen reformin toteutumisen tilanne ja lisäresurssien tarpeet huolellisesti esimerkiksi vaalikauden puolivälitarkistuksessa.

Työllisyyttä liitto vahvistaisi monenlaisin keinoin. Joukkoliikenneratkaisuista Aalto mainitsee esimerkkinä Pisara-radan. Nopeat yhteydet Helsingistä Turkuun ja Tampereelle ovat tärkeät.

Työasuntovähennyksen määrää on nostettava työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi. Vähennys nousi tänä vuonna 450 euroon kuukaudessa. Liiton mielestä vähennystä pitäisi nostaa vielä lisää. Muutenkin tuloverotuksessa pitäisi liiton mukaan siirtyä siihen, että työssä käymisestä aiheutuvat kulut saa vähentää todellisen suuruisina.

Aalto korostaa työvoiman saatavuuden tärkeyttä, vain siten yritykset pysyvät Suomessa.

– Meillä on tiedossa paljon yrityksiä, jotka palkkaisivat lisää, jos ammattitaitoista työvoimaa olisi, hän toteaa ja harmittelee, miten ammatillisen koulutuksen reformi on vaikuttanut resursseihin.

– Työperäiseen maahanmuuttoon suhtaudumme periaatteessa positiivisesti, mutta jos heitä tulee, niin saatavuusharkinta EU:n ulkopuolisista pitää säilyttää ja pidettävä huoli, että suomalaisia työehtoja noudatetaan.

Veronumerokäytäntö teollisuustoimialoillekin

Ensi vaalikaudella tarvitaan Teollisuusliiton mielestä kattava, päivitetty harmaan talouden torjuntaohjelma. Veronumerokäytäntö pitää liiton mukaan laajentaa rakennusalan lisäksi pikaisesti ravintoloihin, siivousalalle sekä teollisuustoimialoille. Tilaajavastuulain perusteella sovellettavien sanktioiden kaltaiset laiminlyöntimaksut on otettava käyttöön myös työsuojelurikkomuksissa.