Lehtikuva/TImo Heikkala

Päättäjille kerrottu useaan otteeseen tilanteesta.

Akavalainen Terveydenhoitajaliitto nostaa Oulun seksuaalirikoksissa esiin ennaltaehkäisevän työn resurssivajeen.

– Oulussa esiin tulleet seksuaalirikokset ovat järkyttäviä. Ne ovat osittain seurausta myös ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja terveydenhoitajaresurssien puutteesta, toteaa liiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.

Terveydenhoitajaliitto on jo pidempään ollut huolissaan ennaltaehkäisevän työn resursoinnista ja nostanut useampaan otteeseen esiin myös Oulun terveydenhoitajaresurssien riittämättömyyden, muun muassa viimeksi syyskuussa 2018 järjestämällä Oulussa keskustelutilaisuuden, jossa oli paikalla myös päättäjiä.

– Onneksi Oulussa on nyt havahduttu terveydenhoitajien lisätarpeeseen ja -palkkaamiseen. Toivomme, että terveydenhoitajien määrää tarkastellaan laajemminkin. Oulun kaltaiset tapahtumat eivät saa jatkua, Mäenpää sanoo.

Hänen mukaansa pelkästään korjaavaan työhön panostaminen ei ole pidemmän päälle kannattavaa, vaan sitä pitää pitkäjänteisesti suunnata myös ennaltaehkäisyyn, koska se mahdollistaa varhaisen puuttumisen ja tuen tarjoamisen lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Siihen terveydenhoitajat tarvitsevat aikaa ja jatkuvuutta asiakassuhteissa.

Terveydenhoitajaliitto ehdottaa, että isompiin kouluihin palkattaisiin vähintään kaksi terveydenhoitajaa, jotka laaja-alaisina osaajina ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijoina pystyvät jo varhain huomaamaan ja puuttumaan mahdollisiin ongelmiin.