Lehtikuva/Martti Kainulainen

Liikenteen, myös lentoliikenteen polttoaineiden päästöt ovat osasyynä ilmaston lämpenemiseen. Lentoliikenteelle jaetaan päästöoikeuksia, joita voi tarvittaessa ostaa lisää.

Korottavatko päästövähennykset lentolippujen hintoja, ilmastoekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta?

– Lentoliikenne on päästökaupan piirissä. Silti lyhyellä aikavälillä ei ole hinnannousupaineita.

– EU:n sisäisessä lentoliikenteessä energiatehokkuuteen panostetaan ja reittejä suunnitellaan tarkemmin. Nämä toimet vähentävät päästökaupan kustannuspaineita, jotka voisivat siirtyä lentolipun hintoihin ja kuluttajille.

Miten lentoliikenne osallistuu ilmastotalkoisiin?

– Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO on päättänyt lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmästä, joka otetaan käyttöön vuonna 2021. Sopimuksessa on mukana 85 prosenttia lentoyhtiöistä.

– Päätöksen mukaan lentoliikenteen päästöjen kasvu jäädytetään vuoden 2020 tasolle. Tavoitteena on myös puolittaa päästöt vuoteen 2050 mennessä vuoden 2005 tasosta.

ILMOITUS

– Työn alla on siirtyminen biopolttoaineisiin, jotka ovat hieman fossiilisia polttoaineita kalliimpia. Se voi luoda lentolippujen hintoihin korotuspainetta. En tiedä, kuinka paljon hinnan nousu haittaa kuluttajaa, jos päästöt tällä tavoin oikeasti vähenevät.

Syökö hyvitysjärjestelmä lentoyhtiöiden kannattavuutta?

– Jos koko lentoliikenne on mukana, niin kuin nyt lähes on, niin minkään lentoyhtiön kannattavuus suhteessa muihin ei muutu. Joten hyvitysjärjestelmään osallistuminen ei vaikuta kannattavuuteen.

Onko ekoteko, jos siirtyy maaliikenteeseen?

– Kyllä se on parempi vaihtoehto.

– Yhden ihmisen päätös ei riitä vähentämään lentoliikennettä. Tarvitaan rakenteellista muutosta.

– Lentoliikenteen päästöjen vähentäminen ei voi olla vain kuluttajien harteilla. Siihen tarvitaan lentoliikenteen toimijoita.

Pitäisikö liikennöinnin veroja nostaa?

– Kansallisella tasolla esimerkiksi Ruotsi verottaa lentoliikennettä. Se vaikuttaa lentoyhtiöiden kannattavuuteen.

– Kuluttajan näkökulmasta voisi olla fiksumpaa neutraloida lentomatkoista koituvat päästöt vapaaehtoisilla lentomaksuilla, esimerkiksi osoitteessa www.lentomaksu.fi.

– Vapaaehtoisilla päästömaksuilla kuluttaja rahoittaa erilaisia hankkeita, kuten esimerkiksi puunistutusta. Uusiutuvan energian hankkeissa korvataan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla.