All Over Press/Ari Lahti

Kela lupaa parantaa sosiaalista vastuuta. Nyt kilpailutuksessa painottuu halpa hinta.

Yli kymmenen äitiyspakkaukseen sisältyvän tuotteen takaa löytyi vakavia puutteita työelämän oikeuksien toteutumisessa Finnwatchin selvityksessä Halpatuotantoa hikipajoissa?. Selvityksen mukaan ongelmat juontavat juurensa Kelan kilpailutuskriteereihin, jotka vastuullisuuden sijaan korostavat halvinta hintaa.

Äitiyspakkaus on suomalainen brändi, joka on saanut paljon myönteistä huomiota myös ulkomaisissa tiedotusvälineissä. Finnwatchin tiistaina julkaisema raportti antaa ensimmäistä kertaa kattavaa tietoa siitä, mistä äitiyspakkauksen tuotteet tulevat ja millaiset työolot tuotteiden taustalla on. Raportti perustuu kyselytutkimukseen sekä yrityksiltä saatujen auditointiraporttien analyysiin.

– Suurin osa Kelan äitiyspakkaukseen ostettavista tuotteista teetetään halpatyömaissa, joissa on kohonnut riski työelämän oikeuksien loukkauksiin tuotteiden tuotannossa, kertoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Yleisin äitiyspakkauksen tuotteiden tuotantomaa on Kiina, jonka jälkeen tulevat Pakistan, Intia ja Bangladesh. Vakavia puutteita kuten laittomia ylitöitä, elämiseen riittämättömiä palkkoja ja työturvallisuuspuutteita löytyi 12 äitiyspakkauksen tuotteen takaa. Parhaillaan jaossa olevassa vuoden 2018 äitiyspakkauksessa on 64 tuotetta.

Finnwatchin mukaan riski vakavista ihmisoikeusongelmista on vielä suurempi raaka-aineissa, joiden alkuperää suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä ei tuntenut lainkaan.

ILMOITUS

– Esimerkiksi puuvillan tuotantoon liittyy ihmisoikeusriskejä kuten lapsityövoiman hyväksikäyttöä, pakkotyötä ja poimijoiden myrkytyskuolemia. Silti vain yksi äitiyspakkaukseen sisältyvä tekstiilituote oli valmistettu vastuullisuusertifioidusta puuvillasta, Vartiala sanoo.

Ylivoimaisesti eniten äitiyspakkaukseen tuotteita toimittanut yritys, Jutta Product, ei antanut Finnwatchille lainkaan tietoa tuotteidensa alkuperästä.

– Suurin osa muista äitiyspakkaukseen tuotteita toimittavista yrityksistä toimi kuitenkin hyvin avoimesti ja jakoi paljon tietoa alihankintaketjuistaan, Vartiala kiittelee.

Kela sivuuttanut vastuullisuuden

Finnwatch moittii Kelaa tuotannon vastuullisuuden sivuuttavista kilpailutuskriteereistä.

– Kela on lähes kokonaan sivuuttanut yritysvastuukysymykset kilpailutuskriteereistä. Finnwatchin kanssa käydyn dialogin myötä Kela lisäsi vastuullisuusvaatimuksia vuoden 2020 äitiyspakkauksen kilpailutukseen. Uudet vaatimukset eivät kuitenkaan puutu ongelmiin kuten kohtuuttomiin ylitöihin tai riittämättömiin palkkoihin. Toivottavasti vuonna 2021 perheet saavat jo vihdoinkin sosiaalisesti vastuullisen ja ekologisemman äitiyspakkauksen, Vartiala toteaa.

Kela: parannamme sosiaalista vastuuta

Kela pitää Finnwatchin selvitystä tärkeänä ja on avustanut sen laadinnassa. Äitiyspakkauksen tuotteiden vastuullisuutta valvotaan jo nyt ja sitä kehitetään edelleen, Kelasta luvataan.

Kela kilpailuttaa äitiyspakkauksen tuotteet vuosittain avoimella hankintamenettelyllä. Äitiyspakkaukseen tuotteita tarjoavan yrityksen on muun muassa vakuutettava, että tuotteita valmistavat työntekijät täyttävät Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen vähimmäisikää koskevat määräykset.

– Ilman vakuutusta tuotteen tarjoajaa ei hyväksytä mukaan kilpailutukseen, kertoo Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen.

Kela vaatii tuotteiden tarjoajilta, ettei yrityksessä päätäntävaltaa käyttävää henkilöä ole tuomittu esimerkiksi työsyrjinnästä tai työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta. Nyt käynnissä olevassa kilpailutuksessa on vaadittu lisäksi työelämäoikeuksiin liittyviä auditointeja tietyissä maissa tuotteita valmistavilta yrityksiltä. Tuotteiden maahantuojien on annettava selvitys käyttämistään alihankkijoista.

Laki julkisista hankinnoista ohjaa

Äitiyspakkauksen tarjouskilpailua ohjaa laki julkisista hankinnoista. Lain mukaan tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Kela ei siis voi suosia tuotteita niiden valmistusmaan tai toimittajia niiden kotimaan perusteella.

Kelassa vastuullisuustyötä koordinoiva Petra Elomaa toivoo, että yritykset tarjoavat äitiyspakkaukseen vastuullisesti valmistettuja tuotteita.

– Äitiyspakkaus on meille suomalaisille tärkeä sosiaalinen innovaatio ja ylpeyden aihe. Teemme Kelassa työtä sen eteen, että pakkaus on vastuullinen kaikin tavoin. Siksi meille on tärkeää tehdä yhteistyötä Finnwatchin kaltaisten toimijoiden kanssa. Pyrimme huomioimaan raportissa esiin nostetut suositukset. On hienoa, että selvityksessä nostettiin esiin hankintalain kehittämistyö sosiaalisen vastuun osalta.

Kelassa vuosi sitten käynnistyneessä hankintojen kehittämistyössä kaikkien hankintojen vastuullisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.