Kantaessamme huolta tulevien sukupolvien elinympäristöstä olisi järkevää pyrkiä YK:n johdolla jäädyttämään nykyiset maakohtaiset varustelumenot ja velvoittamaan maat kymmenen vuoden ajan vähentämään varustelumenoja kaksi prosenttia aina edelliseen vuoteen verrattuna ja velvoittamaan maat luovuttamaan kertyvät noin kahden biljoonan dollarin varat YK:lle käytettäväksi ihmisen kannalta paremman huomisen rakentamiseen torjumaan ympäristöongelmia, pakolaisuutta aiheuttavia konflikteja, köyhyyttä, eriarvoisuutta ja niin edelleen.

Mikään maa ei häviäisi, vaan nyt vallitseva tasapainotila jäädytettäisiin ja YK:n johdolla ohjattaisiin resursseja asevarustelua järkevämpään käyttöön.

Maapallomme rajallisten resurssien käyttämistä järjettömiin mittasuhteisiin kasvaneeseen asevarusteluun olisi enemmän kuin toivottavaa herätä globaalisti pitämään ihmisen elinympäristön tuhoutumisen kannalta järjettömänä.

Tauno Puntila
Tampere