Virheellisesti on yleistymässä termi nollatoleranssi. Toleranssi kuitenkin määrää sallitut rajat jollekin tuotteen tekniselle ominaisuudelle. Ominaisuudet voivat olla esimerkiksi elektronisen komponentin sähköisiä ominaisuuksia tai koneen osan mittoja ja muotoja.

Konepajateollisuudessa sillä ymmärretään koneenosan mittavaihtelun ylä- ja alarajaa, joilla on numeerinen arvo. Erotus ei kuitenkaan voi olla nolla. Väinö Valkola oli suomalainen koneinsinööri, teollisuusneuvos ja Ammattienedistämislaitoksen johtaja, joka useilla julkaisuillaan toi toleranssiopin Suomen konepajateollisuuteen.

Toleranssioppi on mahdollistanut osien vaihtokelpoisuuden ja konepajatekniikan sarjatuotannon kehityksen viime sotien jälkeen. Aiemmin esimerkiksi akseli sovitettiin reikään yksitellen koettelemalla. Tämä on siis harhaanjohtava termi puhuttaessa esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä, kuten kuultiin viimeksi ulkoministeriön tapauksessa.

Esko Järvenpää
Jämsä