Tammikuisin kuntosalit ja lajien alkeiskurssit vetävät sankan joukon ihmisiä, jotka haluavat tehdä elämänmuutoksen ja liikkua enemmän. Hyvin usein alkuinnostuksen tai uudenvuodenlupauksen siivittämä motivaatio ei riitä pitkäaikaisen liikuntaharrastuksen ja liikkuvan elämäntavan muodostumiseen.

Tulevaisuudessa liikkumattomuudesta tulee suuri kansanterveydellinen ongelma, jos kehityskulku jatkuu nykyisenkaltaisena. Yhä useampi työ antaa vähän tai ei lainkaan mahdollisuuksia liikuntaan työsuoritusten aikana. Osalla työpaikoista on jo nyt mahdollisuus kuntoiluun työaikana tai sen ulkopuolella, tai ne tarjoavat liikuntaseteleitä työntekijöilleen. Ohjatut ja pakolliset taukojumpat saattavat olla yksi keino tulevaisuuden työntekijöiden työkyvystä huolehtimiseen.

Työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja muut työvoiman ulkopuolella olevat ovat vaikeammin tavoitettavissa. Kasvukeskuksissa ja useissa kunnissa heille järjestetään ohjattua liikuntatoimintaa ja tarjotaan tuettuja liikuntarannekkeita. Haja-asutusalueilla liikuntapalveluita on vähemmän, mutta toisaalta mahdollisuuksia ulkoliikuntaan on enemmän.

Suurin este liikkumiselle on yleensä motivaation puute.

Suurin este liikkumiselle on yleensä motivaation puute ja se, että liikkumisesta ei ole muodostunut tapaa. Nuoruus on otollista aikaa hyvien liikuntatottumuksien oppimiseen, mutta usein liika kilpailullisuus latistaa liikunnan ilon niiltä, jotka eivät ikinä pärjää.

On hienoa, että Suomessa on menestyviä urheilijoita ja että monet pystyvät osallistumaan kilpaurheiluun. Yhteiskunnan kannalta vielä tärkeämpää on se, että jokainen löytää itsestään kipinän liikkua ja urheilla omista lähtökohdistaan. Istuen kulutettavan viihteen kyllästämässä yhteiskunnassa se ei toki ole helppoa.

Lasten ja nuorten liikuntakasvatuksesta suuri osa tapahtuu seuroissa ja kouluissa – vanhempien vastuuta väheksymättä. Toivottavasti liikunnan ilon ja matalan kynnyksen liikuntaharrastusten edistäminen näkyy myös tulevan eduskunnan ja tulevan liikuntaseurojen toimikauden työskentelyssä. Liikkumaan oppimisesta on iloa koko elämän ajaksi.