Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Lappujen ja todistusten kiikuttamisesta pitäisi päästä eroon.

Keikkatyön vastaanottaminen tulee tehdä palkansaajajärjestö SAK:n mukaan nykyistä helpommaksi. Erilaisten todistusten ja selvitysten tekeminen TE-toimistolle satunnaisen työn vuoksi vie aikaa jopa enemmän kuin itse työkeikka.

Työttömän motivaatiota ottaa vastaan keikkatöitä lisäisi, jos työttömyyskassat ja Kela saisivat nopeasti tulorekisterin tiedot käyttöönsä. Työttömän lomaketaakka kutistuisi edelleen, jos tulorekisteriin lisättäisiin tiedot työsuhteesta, SAK esittää.

Järjestön teettämän selvityksen mukaan ongelmia on etenkin usealle eri työnantajalle tekevillä ja samaan aikaan työttömyysturvaa saavilla keikkatyöntekijöillä. Jos työtön ei saa kaikkia todistuksia ajallaan, hänen kaikki työttömyysetuutensa jäädytetään, kunnes selvitykset on tehty. Toisinaan tuloton kausi saattaa kestää jopa kuusi viikkoa, mitä SAK pitää kohtuuttomana.

Työnantajien tulisi toimittaa palkkatodistukset satunnaisesta tai osa-aikaisesta työstä nykyistä nopeammin, viimeistään kahden viikon kuluttua työn päättymisestä, järjestö esittää.

Vajaalla työllä, valtavalla vaivalla -selvitykseen haastateltiin keikkatyöntekijöitä heidän työ- ja elämäntilanteestaan. Työttömyysturvaa koskevat esitykset perustuvat SAK:n alojen työttömyyskassojen kokemuksiin ja näkemyksiin.

ILMOITUS

Soviteltu päiväraha työtulon mukaan

Työttömyysturvan uudistamista selvittänyt SAK:n johtaja Saana Siekkinen sanoo, että työttömyysturvaa selkeyttäisi myös, jos sovitellussa päivärahassa luovuttaisiin työajan tarkastelusta.

– Soviteltu päiväraha perustuu sekä työaikaan että työtuloihin, jolloin työtön voi työkeikkojen myötä menettää oikeuden työttömyysturvaan. Olisi selkeämpää, että soviteltu päiväraha maksettaisiin vain tulojen mukaan.

Siekkinen lisää, että muutos ei ole aivan ongelmaton. Esimerkiksi vaikutukset hyvätuloisesta työpaikasta työttömäksi jääneen soviteltuun päivärahaan on selvitettävä.

SAK pitäisi ennallaan työttömän mahdollisuuden ansaita 300 euroa siten, ettei se vähennä työttömyysetuutta. Siekkinen kiitteli Juha Sipilän (kesk.) hallitusta, että vastaisuudessa tehdyt työtunnit eivät leikkaa työttömyyspäivärahaa, vaan vasta tuosta työstä saadut ansiot.

Siekkisen mukaan työttömyysturvajärjestelmää pitää uudistaa siten, että se mataloittaa kynnystä ottaa vastaan satunnaistakin työtä. Yksittäinen työkeikka poikii selvityksen mukaan lisää työkeikkoja.

Järjestelmä on sekava

SAK haluaa selkeyttää työttömyysturvaa siten, että vastaisuudessa työttömäksi joutunut saisi joko ansioturvaa tai Kelan maksamaa perusturvaa.

Ensi vaalikaudella valmisteluun tulee koko sosiaaliturvan uudistus. SAK:n Siekkinen painottaa, että työttömyysturva on siinä palkansaajille tärkein elementti.

Tähän saakka työttömyysturvaa on uudistettu moneen kertaan, esimerkiksi työttömyyden alussa olevien omavastuupäiviä on väliin lisätty ja väliin vähennetty. Siekkisen mukaan omavastuupäivistä tulisi luopua kokonaan. Se maksaisi noin miljoona euroa.

Muutoin järjestelmää tulee kehittää Ruotsin ja Tanskan mallien mukaiseksi. Esimerkiksi Ruotsissa työtön saa ensimmäisestä laiminlyönnistä varoituksen ja toisesta päivän karenssin. Suomessa laiminlyönnistä tulee heti 60 päivän karenssi. SAK ei ole laskenut tämän muutoksen kustannuksia.

TE-toimistojen työvoimapalvelujen nostaminen Ruotsin tasolle maksaisi 250 miljoonaa euroa.

SAK:n esitykset työttömyysturvaan

Päivärahajärjestelmä: Työtön saisi joko ansiosidonnaista työttömyysturvaa tai Kelan maksamaa perusturvaa.

Omavastuuaika: Työttömyysturvan alussa oleva työttömän 10 päivän omavastuuaika poistetaan.

Soviteltu päiväraha: Työn vastaanottaminen tehdään helpommaksi, kun soviteltu päiväraha perustuu vain työtuloihin, ei työaikaan ja työtuloihin kuten nykyisin. Nykyjärjestelmässä pidempi satunnaistyö voi katkaista työttömyysturvan.

Lomakesota: Työnantajan pitää antaa palkkatodistus kahden viikon kuluessa työn päättämisestä. Työttömyyskassoille ja Kelalle taataan nopea pääsy tulorekisteriin. Rekisteriin merkitään myös tiedot työsuhteesta.

Karenssit: Työttömälle tuleva karenssi mm. työllistämissuunnitelman laiminlyönnistä kohtuullistetaan. Ensimmäisestä laiminlyönnistä saisi varoituksen.

Työllistymisbonus: Työn perässä muuttava saa kolmen kuukauden ajan työttömyysturvaa. Samanlainen etuus taataan niille, jotka käyvät päivittäin töissä pitkän matkan päässä.

TE-toimistot: Jokainen työtön nähdään kasvotusten kolmen kuukauden välein. Henkilöstöä ja voimavaroja lisätään Ruotsin mallin mukaisesti.

Yhdistelmätuki: Palkansaaja voi vakuuttaa työttömyyden varalle sekä palkansaaja- että yrittäjätulojaan yhdistelmävakuutukseen. Sama mahdollisuus annetaan yrittäjille.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!