Lehtikuva/Markku Ulander

Jo 300 000 asiakasmaksua on ulosotossa.

Eduskunta alkaa tänään käsittelemään hallituksen viimeisiä sote-esityksiä. Niistä huomiota on jo herättänyt terveydenhoitolain muutos. Sillä luodaan yksityisille terveyspalveluyrityksille uusia bisnesmahdollisuuksia.

Toinen sote-laki koskee asiakasmaksuja. Kaikista maksuista säädettäisiin jatkossa laissa ja maakunta saisi jatkossa periä maksuja vain sellaisista palveluista, joista perittävistä maksuista säädetään asiakasmaksulaissa. Maakunta voisi periä laissa säädettyjä enimmäismaksuja alempia maksuja tai antaa palvelun maksutta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekosen mielestä esitys ei vastaa terveydenhuollon vakaviin yhdenvertaisuusongelmiin. Hän vaatii hallituksen esittämän kolme erillisen, yhteensä 1 600 euron suuruisen maksukaton sijasta yhtä yhtenäistä ja alennettua 760 euron vuosittaista maksukattoa hoidolle, lääkkeille ja matkoille.

– Asiakasmaksuja maksaa vain puolet kansasta, ja se puolikas ei ole se paremmin toimeentuleva puoli. Terveyskeskusten asiakkaista valtaosa kuuluu alempiin tuloluokkiin hyvätuloisten ollessa työterveyshoidossa. Asiakasmaksut kasautuvat ja iskevät kovimmin vanhuksiin ja eniten hoitoa tarvitseviin. Hallituksen esitys ei tuo mitään ratkaisuja näihin ongelmiin, Pekonen sanoo.

Asiakasmaksut jopa nousevat

Hänen mukaansa osalla suomalaisista tilanne jopa huononee esityksessä. Hallituksen esittämässä laissa ei olisi nykyisenlaisia maksujen välikattoja, mikä tarkoittaa, että asiakasmaksut ovat nousemassa huomattavasti palveluja paljon käyttäviltä.

ILMOITUS

Esityksessä luovuttaisiin esimerkiksi terveyskeskusmaksujen vuosimaksusta, joka on nyt enintään 41,20 euroa vuodessa ajanvarauskäyntien osalta. Jatkossa maksun voisi periä jokaiselta käynniltä, mikä kohdistuu kipeästi erityisesti paljon palveluja käyttäviin vanhuksiin.

Jo nykytilanteessa yli 300 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua päättyi ulosottoon. Vuonna 2015 reilulla 55 000 suomalaisella asiakasmaksuihin, lääkkeisiin ja matkoihin meni yli 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista.

– Hallituksen asiakasmaksuesitys uhkaa kirpaista kovaa erityisesti pienituloisia eläkeläisiä ja lisätä entisestään terveyden eriarvoisuutta Suomessa. Hyvä terveys on asia, johon meillä kaikilla, ei vain harvoilla, on oltava oikeus, Pekonen sanoi.