Tasa-arvovaltuutetun toimisto/Riitta Supperi

Suomen tasa-arvon tila on kansainvälisten mittausten mukaan heikentynyt viime vuosina. Heikentymistä on tapahtunut sekä Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGEn että maailman talousfoorumin tekemissä mittauksissa. Kipupisteet ovat lähinnä poliittisessa ja taloudellisessa vallankäytössä.

Voiko näiden mittauslaitosten tutkimuksiin luottaa, tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara?

– Kyllä niihin nähdäkseni voi luottaa. Varsinkin tämä EU:n virasto EIGE laatii näitä indeksejään aika laajalla skaalalla. Sen tutkimuksissa otetaan huomioon hirveän monia tekijöitä.

Mitkä ovat Suomen pahimmat tasa-arvo-ongelmat vuoden 2019 alussa?

– Pahimmat ongelmat ovat aika lailla samoja kuin aikaisemminkin. Esimerkiksi työelämässä naisten asema on edelleen paljon heikompi kuin miesten.

– Suomessa on paljon raskaussyrjintää. Myös naisten ja miesten välinen palkkaero on sitkeästi samaa luokkaa kuin se on tähänkin asti ollut. Myös segregaatio, eli työmarkkinoiden jakautuminen ja naisten ja miesten ammatteihin, jyllää. Työelämän ulkopuolella naisten kokema parisuhdeväkivalta on edelleen aika iso ongelma.

ILMOITUS

– Myös poikien ja nuorten miesten syrjäytyminen on iso tasa-arvo-ongelma.

Mistä suomalaisen tasa-arvon heikkeneminen johtuu?

– Kansainvälisissä mittauksissa on nostettu esiin vallan jakautuminen tietyllä tavalla.

Jakautuuko valta Suomessa tutkijoiden mielestä jotenkin väärin?

– EIGE kiinnittää huomiota siihen, että Suomen pankin johtokunnassa on entistä vähemmän naisia ja urheilu- ja liikuntajohtaminenkin jakautuu Suomessa sukupuolen mukaan. Maailman talousfoorumin mittauksessa taas todettiin, että naisten määrä on laskenut suomalaisen politiikan huipulla.

Esitit tasa-arvovaltuutetun kertomuksessa eduskunnalle lakimuutoksia. Mitä pitäisi muuttaa?

– Vallankäyttöön liittyvät ongelmat eivät laeilla välttämättä korjaannu. Lakeja työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksesta pitäisi täsmentää.

– Palkkakartoitukset ovat tällä hetkellä vähän heikolla pohjalla, koska niitä koskevat lakipykälät ovat epäselviä. Myös raskaussyrjintää pitäisi pyrkiä estämään lainsäädännöllä.

Onko Suomi edelleen tasa-arvoinen maa?

– Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Ei meillä mitään romahdusta ole tapahtunut. Meidän pitäisi pyrkiä vielä parempaan. Minä peräänkuulutan kunnianhimoa.