Lehtikuva/Onni Ojala

Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari vähätteli äärioikeistotutkijan ammattitaitoa ja -etiikkaa. Tutkijan mukaan kyse on äärioikeistolle tyypillisestä retorisesta taktiikasta.

Joulun välipäivinä sosiaalisessa mediassa repesi tieteen puolueettomuutta käsittelevä kärhämä. Kansanedustaja Laura Huhtasaari arvioi Twitterissä, ettei Helsingin yliopiston akatemiatutkija Oula Silvennoisesta tule koskaan oikeaa ja puolueetonta tutkijaa.

Oman gradunsa laajamittaisesta plagioinnista aiemmin huomiota saaneen Huhtasaaren lausunto herätti hämmästystä ja vastalauseita. Useiden kommentoijien mukaan tiedeyhteisö ja tutkimusten vertaisarviointi pitävät huolen tutkimustiedon puolueettomuudesta.

Historiantutkija Silvennoinen on tutkimustyössään perehtynyt erityisesti äärioikeistoon ja fasismiin. Huhtasaaren mukaan Silvennoisen asenne tutkijana on puolueellinen, varsinkin tämän arvioidessa perussuomalaista puoluetta. Sosiaalisessa mediassa Silvennoinen on ottanut usein yhteen perussuomalaisten kärkipoliitikkojen kanssa.

Perussuomalaiset vaativat tutkijoilta lähes munkkimaista pidättyväisyyttä

Tutkijan mukaan perussuomalaisia ei saa arvostella

Suomalaista sotahistoriaa tutkinut ja useita teoksia julkaissut Oula Silvennoinen määrittää perussuomalaisten retoriset taktiikat yhteneviksi muun kansainvälisesti verkottuneen äärioikeiston kanssa. Niihin kuuluu jokaisen puoluetta arvostelevan leimaaminen asiantuntemattomaksi, puolueelliseksi ja pahansuovaksi.

ILMOITUS

Silvennoinen kertoo kirjoittaneensa puolueesta ja sen retoriikan fasistisista ja kumouksellisista piirteistä yhdessä julkaistussa tutkimukseen perustuvassa, mutta yleistajuisessa artikkelissa.

Silvennoinen sanoo lisäksi kritisoineensa sosiaalisessa mediassa perussuomalaisia yrityksistä normalisoida rasismi hyväksyttäväksi poliittiseksi puheeksi, samoin kuin puolueen kiinteistä yhteyksistä avoimiin kansallissosialisteihin. Tämän vuoksi hän kertoo joutuneensa trollitilien masinoiman häirintäkampanjan kohteeksi.

– Samanlaista kohtelua saavat osakseen kaikki, jotka puoluetta julkisesti arvostelevat. Häirinnän tarkoituksena on vaientaa kriitikot ennalta, osoittamalla millaisen hinnan suunsa avaamisesta joutuu maksamaan, korostaa Silvennoinen.

Tutkijalla moraalinen velvollisuus tuoda julki omaa osaamistaan

Tampereen yliopiston historiantutkija Jussi Jalonen pitää silloin tällöin tiedekeskustelussa esiin tulevaa mielipiteettömyyden vaadetta epärealistisena. Vuoden 2018 tieteentekijäksi tunnustetun Jalosen mukaan tutkijalla on suorastaan moraalinen velvollisuus tuoda julki omaa osaamistaan niillä aloilla, joita on tutkinut.

– Se, että tutkija tuo esiin mielipiteensä, on myös avoimuuden kannalta parempi vaihtoehto kuin puolueettomuuden esittäminen, sanoo Jalonen.

Hänen mukaansa tieteellinen tutkimus on luonteeltaan itseään korjaavaa ja tutkimusprosessissa huomioidaan tutkijan lähtökohdat tutkimuksen tekemiseen. Ehdottomia määritelmiä ei puolueettomuudelle ole, mutta historiantutkimuksen osalta Jalonen nostaa esiin perusperiaatteen, jonka mukaan tutkijan on syytä olla erityisen varovainen tutkiessaan asioita, jotka koskevat häntä itseään tai hänen lähipiiriään.

Myös Jalonen on huomannut varsinkin perussuomalaisten vaativan tutkijoilta lähes munkkimaista pidättyväisyyttä. Hän muistuttaa, etteivät tutkijat ole millään tavalla yhtenäinen joukko, ja että tutkijoista löytyy monenlaisten aatesuuntien kannattajia. Esimerkkinä hän mainitsee puolustusministeri Jussi Niinistön, joka on Helsingin yliopiston historian dosentti ja tehnyt uraa myös historiantutkijana.

Silvennoinen jatkaa työtään suomalaisen fasismin tutkimisen parissa

Oula Silvennoinen pitää perussuomalaista puoluetta kumouksellisena. Puolueen maailmankuvassa mihinkään ei voi luottaa, mikään ei ole totta, ja jokainen seuraa vain omaa asialistaansa, paitsi tietysti perussuomalaiset itse. Tutkijat ovat puolueellisia, toimittajat harjoittavat ajojahtia, muut puolueet toimivat ulkopuolisen salaliiton käskyläisinä.

– Media valehtelee jostain vaikeasti ymmärrettävästä syystä, poliisi on politisoitunut, kirkko ja Suomen Punainen Risti vain hyysäävät islamistiterroristeja. Tarjottu ilmeinen johtopäätös on, että vain vallankumous, vähintään perussuomalaisten musertavan vaalivoiton kautta, voi tuoda muutoksen, muuten kaikki on hukassa, kuvailee Silvennoinen.

Kokemastaan painostuksesta ja ammattitaidon julkisesta kiistämisestä huolimatta Silvennoinen aikoo jatkaa äärioikeistoa koskevaa tutkimustyötään ja julkaista jatkossakin perussuomalaisia käsitteleviä tutkimus- ja yleistajuisia tekstejä.

– Suomalaisten fasistien (Suomalaiset fasistit : mustan sarastuksen airuet, WSOY 2016) jatko-osa on jo tekeillä, kertoo Silvennoinen

Laura Huhtasaari ei vastannut Kansan Uutisten sähköpostitse esittämään kommenttipyyntöön.