Lehtikuva/Mesut Turan

Väestöliitto on ilmaissut huolensa suomalaisten vähenemisestä. Väkiluku taittuu ennusteen mukaan laskuun 2030-luvulla. Mielestäni olisi aika nähdä nykyisen kaltainen väestökehitys positiivisena asiana, ja tämä malli pitäisi saada leviämään koko maailmaan.

Jos haluamme tosissamme pelastaa maapallon ekokatastrofilta, on syytä myöntää se tosiasia, että meitä on liikaa. Hienotkaan teknologiset innovaatiot eivät auta, jos väkimäärä tästä tuplaantuu tai jopa triplaantuu.

Huoltosuhdetta koskevissa mietinnöissä on aika vähän otettu huomioon meneillään oleva ja jatkuvasti kiihtyvä työn murros. Automatisaation ja tekoälyn kehittyessä poistuu paljon perinteisiä työpaikkoja. Näistä työpaikoista vapautuvat kädet tuleekin ohjata sinne, missä tekniikka ei voi korvata ihmistä eli sivistys- ja sosiaalipuolen tehtäviin. Näin pystymme paikkaamaan heikentynyttä huoltosuhdetta ylimenokauden ajan.

Mistä sitten verorahat saadaan? Esitän ratkaisuksi työn verottamista eli tuotantovälineen (siis robotin tai tekoälyn) tekemän laskennallisen tuloksen normaalia verotusta. Taloudessa ei tällöin tapahdu suuria mullistuksia.

Valtiovallan taholta tuleva tuputtaminen ja synnytystalkoista ja peitonheilutuksesta puhuminen on vanhanaikaista ja yksilönvapautta epäsuorasti rajoittavaa hölynpölyä. Ihmisten tulee saada tehdä perhesuunnitelmiaan koskevat ratkaisut ihan itse, sisältyy siihen sitten lapsia tai ei.

Miika Rantanen
Rauma