Lehtikuva/Vesa Moilanen

Neljännesmiljoona elää pelkän perusturvan varassa. Heistä osaan iski tänä vuonna työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli.

Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli viime vuonna 654 000, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilaston ennakkotiedoista. Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 12,1 prosenttia, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Edellisvuodesta pienituloisten henkilöiden määrä kasvoi 31 000:lla.

Suhteellinen pienituloisuus on vaihdellut viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana 623 000 ja 728 000 henkilön välillä, kun pienituloisuuden rajana käytetään 60 prosenttia mediaanitulosta. Korkeimmillaan pienituloisten määrä oli vuosina 2008 ja 2010.

Pienituloisuuden raja oli vuonna 2017 yhden hengen taloudessa 14 750 euroa vuodessa eli noin 1 230 euroa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen tiistaina ja keskiviikkona julkistamat tulonjaon ennakkotilastot kertovat pitkittyneesti pienituloisten määrän vähenemisestä, mutta pelkän perusturvan varassa elävien määrän kasvusta viime vuosina.

Neljännesmiljoona perusturvan varassa

Suomalaisista 4,7 prosenttia eli noin 250 000 henkilöä asui asuntokunnassa, jossa perusturvaetuuksien osuus oli yli 90 prosenttia bruttotuloista. Kokonaan perusturvan varassa olevien määrä lisääntyi hieman edellisvuodesta. Vuoteen 2010 verrattuna heitä oli noin 55 000 enemmän.

ILMOITUS

Kokonaan perusturvan varassa olleista noin puolet asui asuntokunnassa, jonka suurin tulolähde oli peruspäiväraha tai työmarkkinatuki vuonna 2017. Vuoden kuluttua nähdään, miten työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli on vaikuttanut heidän tuloihinsa. Heidän asemaansa heikentää myös eduskunnassa tällä viikolla lopullisesti päätetty kansaneläkeindeksin jäädyttäminen.

Pitkittyneesti kokonaan perusturvan varassa olevia ovat henkilöt, joiden asuntokunta on ollut perusturvan varassa yhtäjaksoisesti vähintään neljä vuotta eli tilastovuoden lisäksi jokaisena edeltävistä kolmesta vuodesta . Tällaisia henkilöitä oli 97 413 vuonna 2017. Edellisvuodesta määrä kasvoi 2 000:lla. Vuonna 2010 pitkittyneesti pienituloisia oli 61 097.

Pitkittyneesti pienituloinen henkilö on silloin, kun hän on kuulunut pienituloiseen asuntokuntaan tilastovuoden lisäksi kolmen edellisvuoden aikana vähintään kaksi kertaa. Viime vuonna pitkittyneesti pienituloisia oli 398 000, 6 000 vähemmän kuin edellisenä vuotena.