Ilkka Solanterä

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii luontotyyppien uhanalaistumisen pysäyttämistä.

Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen vaatii lisärahaa seuraavalta hallitukselta, sanoo Luonnonsuojeluliitto. Se pitää hälyttävinä ympäristöministeriön julkaisemia tietoja Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta.

Ministeriön mukaan noin puolet (48%) maamme luontotyypeistä on uhanalaisia ja vajaa viidennes (18%) silmälläpidettäviä.

– Luonnon köyhtyminen on jatkunut, ja se pitää nyt pysäyttää. Seuraavan hallituksen on lisättävä sata miljoonaa vuodessa suojelualueiden lisäämiseen, luonnonhoitoon ja ennallistamiseen, sanoo liiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Myös EU:n tuettava luontotyyppien hoitoa

Hän korostaa, että kotimaisen rahoituksen lisäksi luontotyyppien hoitoa tulee tukea EU:n maatalouden, meri- ja kalatalouden sekä rakennerahastoista.

ILMOITUS

Lisäksi uhanalaiset luontotyypit tulee järjestön mukaan ottaa paremmin huomioon kaavoituksessa ja maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa.

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 -tutkimus julkistettiin tiistaina. Sen mukaan 48 prosenttia luontotyypeistä on uhanalaisia ja 18 prosenttia on lisäksi silmälläpidettäviä. Lisäksi 56 prosentilla tilanne on yhä huononemassa ja tilanne on paranemassa vain 5 prosentilla.

Etelä-Suomen suojelutilanne on Pohjois-Suomea selvästi huonompi. Kaikki perinnebiotoopit eli kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat uhanalaisia ja metsäluontotyypeistäkin 76 prosenttia.

Äärimmäisen uhanalaisiksi arvioitiin myös Etelä-Suomen savikkoalueiden virtavesiä ja lettosoita. Erittäin uhanalaisia ja vaarantuneita luontotyyppejä on arvion mukaan eniten soiden, metsien ja Itämeren rannikon luontotyyppiryhmissä.

Luontotyyppien uhanalaistumisen syiksi arvioitiin metsien uudistamis- ja hoitotoimet, pellonraivaus, ojitus, rakentaminen ja vesien rehevöityminen. Ilmastonmuutos lisää tutkimushankkeen mukaan entisestään luontotyyppien tilaa parantavien toimien käynnistämisen ja tehostamisen tarvetta, koska se vahvistaa monien uhkien, kuten rehevöitymisen haitallisia vaikutuksia.