Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kari Uotila muistuttaa, että ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten vähäosaiset. Ilmastonmuutoksen torjunta onkin tehtävä tavalla, joka ei pahenna eriarvoisuutta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, valtionvarainvaliokunnan jäsen Kari Uotila esittää ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönottoa Suomessa. Uotila piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron valtion budjetin palautekeskustelussa eduskunnassa maanantaina.

Uotilan mielestä kaikkia päätöksiä on vastaisuudessa arvioitava ilmastonäkökulmasta. Jokaisen suuren hankkeen yhteydessä on kartoitettava, millaisia ilmastovaikutuksia sillä on.

– Tämä vaade koskee kaikkia politiikkalohkoja, ja sen tulee olla velvoittava yhtä lailla julkishallinnolle kuin yrityksille ja muille yhteisöille. Esimerkiksi hallituksen esityksiin tulisi sisältyä arvio suorista ja välillisistä ilmastovaikutuksista samalla tavoin kuin niihin nykyisin sisältyy arvio taloudellisista vaikutuksista, Uotila esittää.

Uotila korosti, että ilmastonmuutoksen torjunta on tehtävä tavalla, joka ei pahenna eriarvoisuutta. Ympäristöperusteisia maksuja korotettaessa on vastapainoksi lisättävä verotuksen progressiota, parannettava tulonsiirtoja ja julkisia hyvinvointipalveluita sekä investoitava julkiseen liikenteeseen ja kohtuuhintaisiin puhtaan energian ratkaisuihin.

– Ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten vähäosaiset. Varakkailla on aina mahdollisuus muuttaa, suojautua, sopeutua ja hankkia tarvitsemansa.

ILMOITUS

Ilmastonmuutoksen torjunnan oltava reilua ja oikeudenmukaista

Uotila palautti mieliin edesmenneen kansanedustaja Outi Ojalan sanat siitä, että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä.

– Lausahdusta soveltaen voi tänään sanoa, että reilu ja oikeudenmukainen ilmastonmuutoksen torjunta on köyhän paras ystävä – niin meillä kuin maailmanlaajuisesti, Uotila sanoi.

Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti paitsi torjuu ilmastonmuutosta, myös vähentää eriarvoisuutta ja köyhyyttä sekä parantaa Suomen tulevaisuuden näköalaa ja antaa ihmisille toivoa paremmasta.

– Näköalattomuus ja epävarmuus tulevasta varjostavat monen suomalaisen elämää. Tätä epävarmuutta hallituksen kurituspolitiikka on entisestään kasvattanut. Ei ole ihme, jos syntyvyys laskee, kun ihmisillä ei ole takeita siitä, että he pystyvät tulevan perheensä elättämään, Uotila sanoi.

Vasemmistoliitto haluaa korottaa tuntuvasti pienimpiä eläkkeitä, työttömyysturvaa, opintorahaa, asumistukea ja muita perusetuuksia. Puolue myös tekisi julkisista palveluista parempia, edullisempia ja helpommin saavutettavia. Terveyskeskusmaksuista tulisi luopua koko maassa ja varmistaa, että kaikki pääsevät hoitoon viikon sisällä. Vasemmistoliitto myös panostaisi Suomen koulutusjärjestelmään ja tutkimus- ja kehitystyöhön sekä tekisi toisen asteen koulutuksesta aidosti maksutonta.