Elsa Vihmari-Henttonen

Paineet lähihoitajakoulutuksen soveltuvuuskokeiden säätämiseen voimistuvat.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superilla on ehdoton kanta lähihoitajakoulutuksen soveltuvuuskokeisiin.

– Ne on saatava takaisin. Olemme liittona tuoneet jo vuosia esiin karsivien kokeiden välttämättömyyden, sanoo liiton puheenjohtaja Silja Paavola.

Liitto vetoaa asiassa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoseen (kok.). Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt olla esittämättä soveltuvuuskokeita lähihoitajakoulutukseen. Superin mukaan alalle hakeutuu entistä enemmän soveltumattomia opiskelijoita.

Super: Taloudelliset syyt eivät saa estää turvallisen hoidon toteutumista.

– On hyvä, että ministeri Sanni Grahn-Laasonen on tunnustanut asian tärkeyden. Toivon, että ministeriössä saadaan soveltuvuuskokeiden pakollisuutta eteenpäin ja ministeri saa tukea kannalleen, sanoo Paavola.

Ministeriö on pyytänyt asetusluonnoksesta lausunnon tammikuun puoliväliin mennessä.

ILMOITUS

Hyvä työllisyys vetää alalle

Paavolan mukaan tilanne ei parane, jos ministeriön esityksen mukaan koulutuksen järjestäjä voisi edelleen päättää soveltuvuuskokeen järjestämisestä.

– Soveltuvuuskokeiden rahoitus on aiheuttanut ongelmia ministeriössä. Taloudelliset syyt eivät kuitenkaan saa estää turvallisen hoidon toteutumista. Turvallisuuden on aina oltava kaikkein tärkein tekijä sote-sektorilla.

Paavolan mukaan lähihoitajakoulutukseen hakeutuu myös opiskelijoita, jotka eivät pysty siellä työskentelemään.

– Alalle on jopa kehotettu hakeutumaan, sillä työllisyystilanne on keskimääräistä parempi. Kun ongelmat ovat tiedossa ja niiden suunta on huono, tulisi tilanteeseen tarttua välittömästi ja riittävän voimakkaasti.

Virheet sote-alalla kohtalokkaita

Hän huomauttaa, että sote-sektorilla virheet voivat olla kohtalokkaita.

– Sen vuoksi lähihoitajatutkinto kuuluu SORA-tutkintoihin, joita valvotaan tarkemmin.

Ministeriön esityksessä ehdotetaan, että SORA-aloilla koulutuksen järjestäjä voisi jättää valitsematta hakijan, joka saa pääsy- tai soveltuvuuskokeesta nolla pistettä. Nyt koulutuksen järjestäjä ei ole voinut jättää valitsematta hakijaa sen perusteella, että hän on saanut kokeesta nolla pistettä, jos muut edellytykset valinnalle ovat olemassa.

– Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei ole riittävä.