Lehtikuva/Onni Ojala

Keva seuraa työhyvinvointia julkisella alalla

Tutkimus on tehty kunta- ja kirkon alalla vuosina 2014 ja 2016.

Tänä vuonna työhyvinvointia on tarkasteltu myös valtion virastoissa.

Puhelimitse haastateltiin 3  070 julkisen alan palkansaajaa kevään ja kesän 2018 aikana Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 -tutkimusta varten.

Jopa joka kolmas kunta-alan työntekijöistä on kokenut työssään väkivaltaa viimeisen vuoden aikana.

Asiakkaat ja kuntalaiset uhkaavat tai jopa tekevät väkivaltaa kunta-alan työntekijöille. Yhä useammin kunta-alan työntekijät kokevat työssään väkivaltaa tai sen uhkaa, paljastaa Kevan tuore tutkimus. Tilanne on erityisen paha sosiaalialalla.

Jopa 43 prosenttia alalla työskentelevistä vastaajista kertoi kokeneensa työssään väkivaltaa useita kertoja viimeisen vuoden aikana. He kohtaavat väkivaltaa jopa enemmän kuin poliisitoimessa tai vankeinhoidossa työskentelevät. Sosiaalialalla työskentelee yli 14 000 JHL:n jäsentä.

ILMOITUS

Huolestuttavaa on, että väkivaltaa kokee entistä useampi työntekijä. Edellisen kerran Keva tutki julkisen alan työhyvinvointia vuonna 2016.

–– Tilanne on hälyttävä. Työnantajan pitää kantaa vastuunsa ja varmistaa, että työntekijät voivat tehdä töitä ilman väkivallan pelkoa. Toimiin on ryhdyttävä välittömästi, koska yksikin lyönti tai potku on liikaa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii.

Epäasiallista kohtelua varhaiskasvatuksessa ja terveysalalla

Väkivallan lisäksi työntekijät kokevat usein epäasiallista kohtelua. Kunta-alan henkilöstöstä 28 prosenttia, kirkon alan henkilöstöstä 32 ja valtion henkilöstöstä 17 prosenttiyksikköä oli kokenut vuoden aikana epäasiallista kohtelua tai kiusaamista esimiehen tai työtoverin taholta, Keva kertoo.

Kuntatyössä epäasiallista kohtelua koettiin eniten varhaiskasvatuksessa sekä terveysalalla.

– Johto voi torjua häirintää ilmaisella selvästi, että työpaikalla ei hyväksytä häirintää. Työpaikalle on hyvä laatia jo ennalta menettelytavat, joilla häirintään puututaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Esimiesten kouluttaminen häirinnän havaitsemiseen ja sen poistamiseen on erityisen tärkeää, JHL:n työympäristötoimitsija Urpo Hyttinen painottaa.

Taustalla huono töiden organisointi

Häirinnän taustalla on usein töiden huono organisointi, epäselvät vastuut, puutteellinen esimiestyö ja toimimaton yhteistyö, Hyttinen täsmentää ongelman syitä.

Pahoista ongelmista huolimatta valtaosa julkisen alan työntekijöistä pitää työtään tärkeänä ja merkityksellisenä. Noin neljä viidestä työntekijästä kokee työssään iloa ja innostusta. Tämä into ei saa tukehtua väkivallan ja kiusaamisen alle, JHL korostaa.

Hyttisen mukaan työnantajalla on monia keinoja parantaa työn turvallisuutta.

– Työsuojelun pitää olla osa työpaikkojen arkea. Ylimmän johdon täytyy sitoutua työsuojeluun ja työturvallisuutta on parannettava yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Keva seuraa työhyvinvointia julkisella alalla

Tutkimus on tehty kunta- ja kirkon alalla vuosina 2014 ja 2016.

Tänä vuonna työhyvinvointia on tarkasteltu myös valtion virastoissa.

Puhelimitse haastateltiin 3  070 julkisen alan palkansaajaa kevään ja kesän 2018 aikana Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 -tutkimusta varten.