IPS/José Garth Medina

Maapallon viljeltyä pinta-alaa pitäisi kasvattaa ainakin kymmeneksellä, jos suunnitelmat fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta biologisilla aiotaan toteuttaa, Anne Larigauderie sanoo. Hän johtaa biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevää hallitustenvälistä tiede- ja politiikkafoorumia (Ipbes).

Larigauderie epäilee, ettei tarvittavaa joutomaata ole riittävästi tarjolla. Biopolttoaineita kasvatetaan nyt 15–30 miljoonalla hehtaarilla, mutta maapallon lämpenemisen estämiseksi viljelmiä tarvittaisiin kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) laskelmien mukaan 744 miljoonaa hehtaaria.

– Metsitys sekä kasvi- ja eläinlajien säilymisen turvaaminen ovat ilmaston kannalta paljon hyödyllisempiä kuin useimpien biopolttoaineiden kasvattaminen, Larigauderie arvioi.

Englanninkielinen versio