Lehtikuva/Mikko Stig

Työmarkkinatuen korotustarve – 300 euroa kuukaudessa – on huomioitava työttömyysturvan uudistamisessa, vaatii Työttömien Keskusjärjestö.

Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan viime keväänä käynnistämä ja 30.11. julkistettu työttömyysturvaselvitys on vaillinainen. Siinä olisi pitänyt huomioida työmarkkinatuen nostamisen tarve.

Työmarkkinatuki on yleisin työttömyysturvan muoto ja pohja työttömän perusturvalle. Euroopan neuvosto on toistuvasti puuttunut Suomen liian alhaiseen perusturvan tasoon ja antanut siitä huomautuksia.

Suomi eurooppalaiselle minimitasolla

Työmarkkinatuki on noin 700 euroa kuukaudessa. Tästä summasta pidätetään kunnallisvero. EAPN-Finin (European Anti Poverty Network-Fin) ja Sosiaalisten oikeuksien seuran laskelmissa työmarkkinatuen taso tulee olla 1 000 euroa kuukaudessa, jotta se täyttäisi Euroopan unionin minimitason.

Työttömien Keskusjärjestö ry vaatii, että hallitus käynnistää pikaisesti selvityksen, miten työmarkkinatukiuudistus toteutetaan siten, että viimesijainen työttömyysturvan taso vastaa vähintään eurooppalaista minimitasoa. Näillä näkymin korotustarve on 300 euroa kuukaudessa.

Sosiaalisten oikeuksien seura on kannellut aktiivimallista Euroopan neuvostoon tänä vuonna.

Työttömien Keskusjärjestö edellyttää, että Suomi noudattaa lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Aktiivimalli leikkaa perustuslain vastaisesti työttömyysturvaa mielivaltaisesti.