Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Syksyllä laajoja lakkoja aiheuttanutta irtisanomislakia koskeva mietintö valmistui tiistaina työ- ja tasa-arvovaliokunnassa. Oppositio ei usko sen luvattuihin työllisyysvaikutuksiin ja esittää lain hylkäämistä.

Eivät niihin usko hallituspuolueetkaan, mutta ne kannattavat lain hyväksymistä.

Mietinnössään valiokunta toteaa, että ”työsuhdeturvan taso vaikuttaa sekä irtisanomisiin että rekrytointeihin, ja tämän vuoksi sen nettovaikutus työllisyyteen on teoreettisesti epäselvä. Luotettavimpien empiiristen tutkimusten mukaan vaikutus on mahdollisesti positiivinen mutta todennäköisesti pieni”.

”Yrityskentältä saadun palautteen perusteella henkilöperusteinen irtisanominen on keskeinen tekijä siinä, uskaltaako yritys palkata uuden työntekijän”, valiokunta kuitenkin totesi.

Yhteisen vastalauseen allekirjoitti muu oppositio paitsi perussuomalaiset. Oppositio nojautuu asiantuntijalausuntojen todetessaan, että ”irtisanomisen helpottamisella ei ole merkittävää vaikutusta yritysten haluun tai kykyyn palkata uusia henkilöitä. Lisäksi hallituskaudella työntekijän koeajan kestoa on jo pidennetty kuuteen kuukauteen, mikä on antanut työnantajalle enemmän aikaa arvioida työntekijän soveltuvuutta tehtäviinsä”.

Oppositio: tukea ja kannustavuutta

Opposition pääosan mielestä työllisyyspolitiikkaan kaivataan enemmän tukea ja kannustavuutta.

ILMOITUS

”Haluamme uudistaa työmarkkinoita lisäämällä koulutusta, helpottamalla ensimmäisen ja toisen työntekijän työllistämistä sekä kasvattamalla palkkatuen määrää. Työttömän omaehtoista kouluttautumista on helpotettava. Haluamme kehittää sosiaaliturvaa, joka luo turvaa kaikissa tilanteissa ja tekee työn vastaanottamisesta aina kannattavaa.”

Opposition mukaan asiantuntijakuulemisissa kuultiin kritiikkiä lain kirjausten huonosta tasosta, mikä ilmenee useina tulkintavaikeuksia lisäävinä käsitteiden epämääräisyyksinä.

”Säännösten eli pykälien ja perustelujen välillä on ristiriitaa. Riskinä on, että laki työllistää lähinnä juristeja”, oppositio toteaa.

”Meidän allekirjoittaneiden mielestä, hallituksen pitää palkansaajan aseman heikentämisen sijaan lisätä julkista neuvontaa pienille yrityksille työelämän pelisääntöjen ja normien tulkinnassa. Se loisi huomattavasti paremman pohjan pienille yrityksille pärjätä rekrytointien epäonnistuessa”, kirjoittavat SDP:n, vasemmistoliiton, vihreiden ja RKP:n edustajat työ- ja tasa-arvovaliokunnassa.