Pääministeri Juha Sipilä kutsui pari viikkoa sitten puolueiden puheenjohtajat juhlallisesti pyöreän pöydän keskusteluun Suomen ilmastopolitiikan suunnasta. Samaan aikaan hallitus on laittanut liikkeelle tuhoisan hankkeen, joka lisää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, uhkaa rikkoa alkuperäiskansojen oikeuksia ja uhkaa kestävää kehitystä.

Jäämeren rataa ajetaan härkäpäisesti eteenpäin vaikka liikenneministeriön itsensä teettämän konsulttiselvityksen mukaan rata olisi taloudellisesti kannattamaton. Suunniteltu rata kulkisi useiden kansallispuistojen sekä arvokkaiden luonnonsuojelualueiden ja suojeltujen soiden ympäristössä.

Silti Jäämeren rata halutaan rakentaa hyödyntämään luonnonvaroja alueille, joiden luonto on herkkää ja joihin ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt hälyttävällä tavalla.

Radan rakentaessaan Suomi rikkoisi räikeästi alkuperäiskansojen oikeuksia.

Tavoitteena Jäämeren radassa on ottaa taloudellinen hyöty siitä, että ilmastonmuutos on saanut pohjoisen jään sulamaan, ja sen myötä Koillisväylän yhä laajemmasta aukenemisesta. Radan tarkoituksena on palvella ja houkutella öljy-, kaasu-, metsä- ja kaivosteollisuutta, jotka kiihdyttäisivät ilmastonmuutosta entisestään. Mikäli ilmastonmuutosta halutaan todella hillitä, tulisi näiden alueiden varannot jättää hyödyntämättä.

Jos Jäämeren radan avulla aletaan kuljettaa fossiilisia polttoaineita, vaikuttaa se Suomen valmiuksiin tehokkaiden päästövähennystoimien suhteen. Se olisi vastoin Pariisin sopimuksen tavoitetta pysäyttää lämpeneminen 1,5 asteeseen. Jo nyt maailmassa käytössä olevilla öljy- ja kaasukentillä on enemmän polttoaineita kuin Pariisin sopimuksen mukaan voidaan käyttää.

ILMOITUS

Rata helpottaisi hakkuiden lisäämistä pohjoisimmassa Suomessa. Pohjoisen havumetsät ovat kriittisen tärkeitä maapallon luonnon monimuotoisuuden kannalta. Niillä on iso merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa. Pohjoisen metsät ovat myös valtamerten jälkeen maapallon toiseksi suurin hiilivarasto.

Metsien käyttö on jo nyt liiallista, sillä Sipilän hallituksen kaavailemat hakkuutasot johtavat hyvin todennäköisesti metsien hiilinielujen pienenemiseen jopa tämän vuosisadan loppuun asti. Lisähakkuista johtuva hiilinielujen pieneneminen todennäköisesti johtaa ilmakehään päätyvien kasvihuonekaasujen merkittävään kasvuun.

Radan rakentaessaan Suomi rikkoisi räikeästi alkuperäiskansojen oikeuksia. Päätös uhkaisi jälleen saamelaisten mahdollisuuksia ylläpitää omaa kulttuuria. Tenojoen sopimuksen tavoin se tuhoaisi mahdollisuuksia perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen. Jäämeren rata halkoisi saamelaisalueen ja yhteensä kuusi saamelaisalueen paliskuntaa. Vaikka rata kulkisi saamelaisalueiden halki, saamelaiskäräjät on sivuutettu hankkeen valmistelussa. Jäämeren rata pitää pysäyttää.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 20 €/2 kk. Sähköinen digilehti alkaen 4,90 €/ kk.