Vasemmistoliitto julkaisi syksyllä monin tavoin mainion tulevaisuusohjelman, joka on myös hallitusohjelma siten kuin me sen kirjoittaisimme.

Osuuskuntaa ei ohjelmassa mainita valitettavasti lainkaan (lukuun ottamatta huomiolleni merkityksetöntä mainintaa asuntoyhtiöiden ja -osuuskuntien kotitalousvähennyksistä). Osuuskunnan unohtaminen on harmillista kolmella tavalla.

Ensinnäkin siksi, että moni vasemmistoliittolainen osallistuu ehdokkaana osuuspankkien, osuuskauppojen ja Tradekan vaaleihin. Toivottavasti osallistuminen ei ole vain ritualismia. Osa näistä osuuskunnista myös jakaa projektiavustuksia yhdistyksille ja toimijoille.

”Osuuskunta on tie laajempaan keskusteluun.”

Toiseksi siksi, että näin tulevaisuusohjelma unohti kansanedustaja Anna Kontulan alkuvuodesta 2018 tekemän toimenpidealoitteen yritysten työntekijäomistuksen edistämiseksi. Tämä on vakavampi harmitus.

Kontula esitti, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin lain säätämiseksi koskien työntekijöiden tuettua osto-oikeutta yritykseen tilanteessa, joissa yritystä ollaan lakkauttamassa, vaikka se olisi taloudellisesti kannattava ja sen työntekijät olisivat halukkaita jatkamaan yrityksen toimintaa osuuskuntana. Tällainen laki on voimassa esimerkiksi Italiassa, ja jo pelkkä keskustelun herättäminen asiasta oli erittäin edistyksellinen teko.

Kolmanneksi asia on harmillista siksi, että osuuskunta on tie laajempaan keskusteluun sosiaalisesta ja solidaarisesta yhteisötaloudesta. Tällaisen edistäminen on uskoakseni yksi vasemmistolaisen tulevaisuuden kuvista. Osuuskuntien kriisinsietokyky tiedetään vahvemmaksi kuin sijoittaja-omistajiensa voittointressiä palvelevien osakeyhtiöiden, ja osuuskuntiin liittyy tutkimisen arvoisia mahdollisuuksia esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

Lopuksi syytän (kunnon vasemmistolaisena) myös itseäni. En odota, että puolue ajattelisi puolestani, vaan nostan asiaa entistä enemmän esille jatkossa ja jatkan yhteistyötä puolueen kanssa asian edistämiseksi.

Jukka Peltokoski
Tampere