Lehtikuva/Martti Kainulainen

Tilalle tulee 2 100 euron suuruinen sopeutumisraha, jota voi saada enintään kolme vuotta.

Kansanedustajien sopeutumiseläke lopetetaan kahdeksan eduskuntaryhmän yhdessä tekemällä lakialoitteella. Sen ulkopuolella ovat vain perussuomalaiset. Tilalle tulee vähintään 2 100 euron suuruinen sopeutumisraha, jota voi saada yhdestä kolmeen vuotta.

Lakialoite on eduskunnan lähetekeskustelussa tiistaina. Sen esitellyt keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi sopeutumiseläkkeen etenkin viime vuosina koetelleen aivan syystä ihmisten oikeudentuntoa.

– Se on koettu epäoikeudenmukaiseksi, kun samaan aikaan on Suomen talouden kuntoon laittamiseksi nostettu eläkeikää ja jouduttu – hallituspohjasta riippumatta – säästämään palveluista ja etuuksista ja muutoinkin edellytetty ihmisiltä joustamista.

Sopeutumiseläkettä on myös käytetty alkuperäisen tarkoituksensa vastaisesti, Kaikkonen jatkoi.

Sopeutumiseläkettä on voinut saada jopa vuosikymmeniä, jos on toiminut vähintään seitsemän vuotta kansanedustajana. Eduskunnassa pitkään toimineiden kansanedustajien etuja heikennetään siis taannehtivasti.

Nyt sopeutumiseläkettä saavilla olisi oikeus saada sopeutumisrahaa kolme vuotta lain voimaantulon jälkeen. Muut eläkkeeseen oikeutetut entiset kansanedustajat voivat saada uutta sopeutumisrahaa kaksi tai kolme vuotta riippuen siitä, kuinka pitkään he ovat eduskunnassa olleet.

– Lakialoitteen allekirjoittaneet eduskuntaryhmät pitävät näitä järjestelyjä perusteltuina kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi. Lakialoitteen laadinnassa kuultiin myös perustuslakiasiantuntijoita, joiden näkemyksille annettiin iso painoarvo, sanoi Kaikkonen.