Lehtikuva/Vesa Moilanen

Hallituksen asettamat vaalikautta koskevat tavoitteet ollaan saavuttamassa julkisen talouden rahoitusaseman tasapainottamisen ja velkasuhteen pienentämisen osalta, toteaa Valtiontalouden tarkastusvirasto. Pitkän aikavälin kestävyys vaatii edelleen ”rakenteellisia uudistuksia”.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi tiistaina, että julkinen talous saadaan tasapainoon vuonna 2019. Kehitystä on tukenut erityisesti vuonna 2016 virinnyt talouskasvu.

Hallitus näyttää siis saavuttavan keskeiset tavoitteensa, jotka se asetti vaalikauden alussa julkisen talouden rahoitusaseman tasapainottamiseksi ja velan pienentämiseksi. VTV:n mukaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvaje ei sen sijaan ole kadonnut vaalikauden aikana, mutta se on pienentynyt, kun lyhyen aikavälin näkymä on parantunut.

– Pidämme tärkeänä, että tulevalla vaalikaudella jatketaan rakenteellisia uudistuksia, joiden tavoite on vähentää kestävyysvajetta. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden uudistaminen taloudellista kestävyyttä painottaen tarjoaa merkittävää tukea tälle työlle, VTV:n finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö Matti Okko toteaa.

Vakaus- ja kasvusopimus hoidossa

EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen avulla tavoitellaan vastuullista finanssipolitiikkaa ja korjataan tarvittaessa liiallisia budjettialijäämiä ja julkista velkarasitetta. VTV:n arvion mukaan Suomi on vaalikauden alkuvuosina 2015–2017 noudattanut sopimuksen sääntöjä ja noudattaa niitä ennakollisen arvion mukaan myös vuosina 2018 ja 2019. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomi saavuttaa julkisen talouden rakenteellista jäämää koskevan keskipitkän aikavälin tavoitteensa vaalikauden lopussa vuonna 2019.

– Seuraavan hallituksen tulee varmistaa finanssipolitiikan hoito vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti ja turvata velkasuhteen pysyminen kestävällä tasolla, VTV:n ekonomisti Leena Savolainen sanoo.

ILMOITUS

Myös valtion budjetin menokehystä on noudatettu vaalikaudella.

VTV tarkasteli uudessa finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportissaan julkisen talouden suunnitelmaa, julkisen talouden ohjauksen toimivuutta, hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumista, valtiontalouden kehysten ja EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista sekä valtiovarainministeriön talousennusteiden luotettavuutta.

– Finanssipolitiikkaa on olennaista valvoa riippumattomasti, ja on tärkeää, että Suomessa toimitaan vastuullisesti. Esimerkiksi Italia on tällä hetkellä napit vastakkain Euroopan komission kanssa, koska maa on pahasti velkaantunut ja sen alustavassa talousarviossa julkisen talouden alijäämä kasvaa sääntöjen vastaisesti entisestään, sanoo Matti Okko.